Tranh biện - "Món ăn tinh thần" mới cho học sinh THPT

Tranh biện (debate) là tên một hoạt động mới được đưa vào một số trường THPT trên địa bàn tỉnh trong 3 năm gần đây. Tuy còn khá mới mẻ nhưng hoạt động này đã nhanh chóng trở thành "món ăn tinh thần" yêu thích của nhiều bạn trẻ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.