.

Ngành Giáo dục - đào tạo: Thi đua dạy tốt - học tốt

Cập nhật lúc 05:48, Thứ Tư, 05/10/2011 (GMT+7)

Với nhận thức đây là cuộc vận động lớn, là một trong những giải pháp để ngành Giáo dục -Đào tạo thành phố nâng cao chất lượng đội ngũ, củng cố nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động dạy và học, thời gian qua, ngành đã tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động bằng những hành động cụ thể, thiết thực, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hạ Long) gắn thực hiện cuộc vận động với xây dựng “Môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực”.
Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hạ Long) gắn thực hiện cuộc vận động với xây dựng “Môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực”.

Đến nay, tất cả các nhà trường, cơ sở giáo dục trong thành phố đã triển khai sâu rộng các nội dung cuộc vận động đến 100% cán bộ giáo viên và học sinh với nhiều hình thức. Cụ thể như tại các đơn vị trường học nơi Bác Hồ đã từng tới thăm, làm việc, thì tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật về Bác, đồng thời mời các nhân chứng đã được tiếp xúc, gặp gỡ Bác tới nói chuyện về suy nghĩ, tình cảm và bài học của cá nhân cho cán bộ, giáo viên, học sinh nghe, qua đó tự vận dụng cho bản thân. Trong giảng dạy, các giáo viên thực hiện lồng ghép vào các môn học ở các cấp một cách hợp lý, sáng tạo, sao cho mỗi học sinh đều hiểu và thấy được ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động. Các chi, đảng bộ mở các lớp học tập cho cán bộ, đảng viên và công chức, tổ chức  lấy ý kiến quần chúng góp ý cho tổ chức đảng và đảng viên, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Hiện, 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thành phố đã có bản thu hoạch liên hệ tự kiểm điểm, xây dựng được kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

Được coi là điểm nhấn quan trọng của cuộc vận động, hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các đơn vị trong ngành đặc biệt quan tâm. Các đơn vị đã tích cực tổ chức và tham gia hội thi theo cụm trường và đã đạt được thứ hạng cao, nhiều tiết mục được lựa chọn đi thi cấp tỉnh. Công tác giáo dục đầu khoá, cuối khoá được cải tiến theo hướng thiết thực gắn chặt với thực hiện cuộc vận động. Các nội dung, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống gắn với ngành nghề đào tạo được tăng cường. Công tác động viên, khen thưởng, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt và xử lý các vi phạm được làm kịp thời. Công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, giáo viên trẻ được đẩy mạnh...

Cuộc vận động được triển khai phù hợp với từng ngành học, bậc học, được nhấn mạnh cả việc “học tập” và việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức trong giáo viên và học sinh. Cuộc vận động đã tạo bước chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và học sinh toàn ngành. Đặc biệt, thông qua những câu chuyện kể, những hình ảnh, việc làm, lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động sâu sắc, là cơ sở để mỗi cán bộ, giáo viên nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong sự nghiệp trồng người. Cuộc vận động đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nhiều cán bộ, giáo viên đã phát huy năng lực sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp dạy học, học sinh học chủ động, giáo viên dạy sáng tạo; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý, phong cách làm việc, ý thức kỷ luật lao động. Quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục được thực hiện tốt, góp phần xây dựng và củng cố những quan hệ lành mạnh trong nhà trường, tạo không khí dân chủ, động viên mỗi giáo viên, học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, kết quả dạy và học của ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố luôn đạt thứ hạng cao, là địa phương đi đầu trong việc đào tạo giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

Tuệ Mỹ

,
.
.
.
.
.