.

Triển khai Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020

Cập nhật lúc 06:21, Thứ Tư, 12/03/2008 (GMT+7)
Sở GD-ĐT vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020, được UBND tỉnh phê duyệt ngày 5-3-2008.

Mục tiêu chính của Đề án là nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non đặc biệt chú trọng đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…; đa dạng hoá các phương thức chăm sóc, giáo dục trẻ; bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non theo quy định. Phấn đấu đến năm 2010 hầu hết trẻ em đều được chăm sóc, giáo dục bằng những hình thức thích hợp, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; đến năm 2015 nhanh chóng nâng cao chất lượng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 0-5 tuổi trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề và một hệ thống trường, lớp, trang thiết bị được cải thiện đồng bộ, hoàn chỉnh. Đề án cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; đổi mới chương trình, nội dung phương pháp giảng dạy; xây dựng hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; tăng cường công tác quản lý nhà nước. Tổng kinh phí đầu tư cho ngành học mầm non đến năm 2015 là 351 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 204 tỷ đồng và huy động xã hội hoá là 147 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện Sở KH-ĐT, Sở Tài chính đã hướng dẫn các trường mầm non các bước làm thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non; lập kế hoạch ngân sách đảm bảo chi thường xuyên cho giáo dục mầm non… 

,
.
.
.
.
.