Chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét vào các trường Quân đội năm 2019

Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2019 với những tiêu chí xét tuyển, tổ hợp bài khối thi.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.