TP Hạ Long: Không để hình thành điểm nóng, phức tạp

Thứ Ba, 04/02/2020, 11:20 [GMT+7]
.
.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, có trên 80% đơn thư của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB thực hiện các dự án, trong đó TP Hạ Long là địa phương có số lượng đơn thư lớn nhất trong toàn tỉnh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, đến nay công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC)đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo tại buổi tiếp công dân định kỳ của UBND TP Hạ Long, tháng 11/2019. Ảnh:
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo tại buổi tiếp công dân định kỳ của UBND TP Hạ Long, tháng 11/2019. Ảnh: Hùng Sơn

Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết: “Cần phải xác định giải quyết cho dân là giải quyết cho chính mình; trình độ giải quyết công việc của bộ máy chính quyền, năng lực chuyên môn của công chức cán bộ phải giỏi, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, trong quá trình thực hiện các dự án cố gắng làm chính xác, nhanh chóng để giảm thiểu khiếu kiện của công dân ngay từ đầu. Cùng với đó, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc; tổ chức hội nghị, đối thoại với công dân... với mục tiêu giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, tránh để vượt cấp. Những vụ việc đông người nếu thấy có dấu hiệu phức tạp thì lãnh đạo thành phố,  phải tập trung giải quyết ngay.”

Để nâng cao hiệu quả và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: Thành lập đoàn kiểm tra; ban hành các văn bản triển khai thực hiện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố nghiêm túc thực hiện quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách pháp luật, nắm bắt, dự báo tình hình khiếu kiện tại địa phương; nâng cao trách nhiệm giải quyết đơn thư; chủ động rà soát những vụ việc còn tồn đọng chưa được giải quyết để tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế tối đa việc phát sinh những vụ việc KNTC, kiến nghị vượt cấp, đông người...

Việc kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư KNTC của các đơn vị được Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, thường xuyên lồng ghép nội dung đánh giá tại các cuộc họp giao ban thường kỳ của UBND thành phố. Trực tiếp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo giải quyết KNTC và ký các Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo theo thẩm quyền.

Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long hướng dẫn công dân viết nội dung kiến nghị.
Cán bộ tiếp công dân của TP Hạ Long hướng dẫn công dân viết nội dung kiến nghị.

Năm 2019, thành phố tiếp nhận 4.619 đơn với 4.619 vụ việc (chiếm trên 32% so với toàn tỉnh), trong đó đơn phát sinh mới, đủ điều kiện xử lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố là 1.696 đơn. Tổng đơn phải giải quyết là 1.883 đơn (trong đó có 187 đơn từ năm 2018 chuyển sang), đã giải quyết 213/228 đơn khiếu nại (đạt 93%), 1 đơn tố cáo (đạt 100%) và 1.500/1.654 đơn phản ánh, kiến nghị, đề nghị (đạt 91%).

Qua kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài, đông người theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn TP Hạ Long không có vụ việc nào đông người, phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh, trật tự, làm mất ổn định chính trị - xã hội.

Ngoài ra, về công tác tham gia giải quyết các vụ án hành chính tại TAND các cấp trong năm 2019 của thành phố đạt nhiều kết quả khả quan. UBND thành phố phải tham gia tố tụng giải quyết 97 vụ án hành chính và dân sự với tư cách là người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tính đến ngày 25/12/2019, TAND các cấp đã xét xử xong 62 vụ án hành chính, đang tiếp tục xét xử 35 vụ án còn lại. Các vụ án hành chính đã xét xử xong, về cơ bản đều có nội dung bác đơn của người khởi kiện.

Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết thêm: “Trong năm 2020, Hạ Long tiếp tục tập trung GPMB các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế của thành phố và tỉnh. Dự báo tình hình trên sẽ phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến phản ánh, đơn thư của các hộ dân, thời gian tới tiếp tục đề cao vai trò công tác lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ thuyết phục; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân; tập trung giải quyết nhanh, kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, đề nghị; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai, GPMB...

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.