Công đoàn ngành GT-VT: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Hai, 06/01/2020, 17:56 [GMT+7]
.
.

Chiều 6/1, Công đoàn ngành GT-VT tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.
Đồng chí Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Ngành GT-VT Quảng Ninh hiện có 48 đơn vị với tổng số 2.180 CNVCLĐ với mức thu nhập bình quân trên 7,1 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách của người lao động cơ bản được đảm bảo; không có tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm; đời sống, tư tưởng của CBCNVCLĐ ổn định... Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp công đoàn ngành.

Trong năm, Công đoàn ngành đã chủ động nắm tình hình đời sống việc làm của người lao động, doanh nghiệp, từng bước tháo gỡ khó khăn; phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt hội nghị người lao động, hội nghị CBCCVC; ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có 14/35 bản đạt loại A, đạt 155% kế hoạch được giao. Các hoạt động chăm lo đời sống người lao động; tuyên truyền; thi đua; xây dựng tổ chức được thực hiện tốt…

Lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Lãnh đạo Công đoàn ngành GT-VT Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Năm 2020, Công đoàn ngành GT-VT Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và các nhiệm vụ của tổ chức.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành GT-VT cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thanh Hằng 

 

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.