"Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT"

Thứ Hai, 08/07/2019, 08:07 [GMT+7]
.
.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số: 14/2017/QH14) có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, thay thế Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 và Pháp lệnh số: 07/2013/UBTVQH13. Đến nay sau một năm thi hành Luật, nhiều quy định mới được bổ sung vẫn được đông đảo các cơ quan, tổ chức, người dân quan tâm. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trao đổi với đại tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh (ảnh) về vấn đề này.

- Đồng chí cho biết Luật số: 14/2017/QH14 có những điểm gì mới so với các pháp lệnh trước đây?

+ Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Việc ban hành Luật đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hoạt động lập pháp của Nhà nước ta nói chung, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT nói riêng; đồng thời góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cơ sở kế thừa quy định của các pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của những lực lượng tham gia nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù, Luật số: 14/2017/QH14 đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Trước đây, pháp lệnh chỉ quy định phạm vi điều chỉnh: Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với VK, VLN, CCHT nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội,… mà không quy định những nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ, quản lý, sử dụng VK, VNL, CCHT phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội… Luật mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với việc quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ, kể cả quy định nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Luật quy định cụ thể hơn về đối tượng áp dụng, là bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có liên quan đến quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT đều phải tuân thủ theo các quy định của Luật.

Luật quy định mở rộng cho 4 diện đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng. Cụ thể ngoài quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ, kiểm lâm, hải quan cửa khẩu và lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của hải quan, an ninh hàng không, thì có thêm lực lượng cảnh sát biển, cơ yếu, kiểm ngư và cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao; mở rộng thêm các đối tượng được trang bị vũ khí thô sơ, ngoài các chủ thể như Điều 23 của Pháp lệnh còn có cảnh sát biển, cơ yếu và kiểm ngư.

Luật cũng đã sửa đổi, quy định phân tách rõ, cụ thể người thi hành nhiệm vụ được nổ súng vào đối tượng mà không cần báo trước trong các trường hợp sau đây: Đối tượng đang sử dụng VK, VLN trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội khủng bố, giết người, bắt cóc con tin hoặc đang trực tiếp sử dụng VK, VLN chống lại việc bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi phạm tội đó; đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trực tiếp sử dụng VK, VNL chống lại việc bắt giữ; đối tượng đang sử dụng VK, VLN tấn công hoặc uy hiếp trực tiếp đến an toàn của đối tượng cảnh vệ, công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng được bảo vệ theo quy định của pháp luật; đối tượng đang sử dụng VK, VLN, vũ lực đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ hoặc người khác; đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ; động vật đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác cũng là những trường hợp được nổ súng nhưng không cần cảnh báo.

Ngày 15/5/2018, trên cơ sở của Luật, Bộ Công an ra Thông tư số 17/2018/TT-BCA "Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ". Trong đó, riêng về đối tượng được trang bị CCHT, loại CCHT trang bị cho từng đối tượng, được quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 9, Thông tư này. Cụ thể: Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; ban bảo vệ dân phố được xem xét trang bị CCHT: Dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao.

Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại cơ quan nhà nước; mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội; trên tàu hỏa; ngân hàng; bệnh viện; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; doanh nghiệp kinh doanh vàng, đá quý, ngoại hối, tiền Việt Nam thì căn cứ tính chất, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ được xem xét trang bị CCHT: Súng bắn điện, súng bắn đạn nổ, cao su, hơi cay và đạn sử dụng cho các loại súng này, phương tiện xịt hơi cay, dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao.

Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại vườn thú; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; khu bảo tồn loài, sinh cảnh thì được xem xét trang bị CCHT: Súng bắn chất gây mê, dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao.

Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động được xem xét trang bị CCHT: Dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại.

- Những đối tượng trước đây theo pháp lệnh được trang bị, sử dụng CCHT, nhưng nay theo quy định của Luật không được quản lý, sử dụng hoặc không được quản lý, sử dụng một số loại CCHT, sẽ giải quyết như thế nào, thưa đồng chí?

+ Những đối tượng trước đây theo pháp lệnh được trang bị, sử dụng VK, VLN quân dụng, CCHT nhưng nay theo quy định của Luật không được quản lý, sử dụng hoặc không được quản lý, sử dụng một số loại CCHT thì phải làm thủ tục đề nghị thu hồi. Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không đề nghị thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ, thì cơ quan cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ phải kiểm tra, lập biên bản, tổ chức thu hồi và xử lý theo quy định.

Công an xã Dân Chủ (huyện Hoành Bồ) bàn giao số vũ khí thu nhận được tại địa phương cho Công an huyện xử lý theo quy định.
Công an xã Dân Chủ (huyện Hoành Bồ) bàn giao số vũ khí tiếp nhận được tại địa phương cho Công an huyện Hoành Bồ.

- Để Luật đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả thiết thực, với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, Công an tỉnh đã có giải pháp gì?

+ Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, Công an Quảng Ninh xác định công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để đưa Luật thực sự đi vào cuộc sống, tổ chức thực hiện, chấp hành và thực thi Luật hiệu quả tại địa phương, Công an tỉnh đã tham cho mưu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo thống nhất đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện Luật, trong đó lực lượng công an và quân đội giữ vai trò là nòng cốt.

Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm công dân với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với trình độ của đối tượng được tuyên truyền. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, nhất là các doanh nghiệp tư nhân.

Công an tỉnh chú trọng trao đổi thông tin tài liệu giữa công an các đơn vị nghiệp vụ, địa phương, nhằm chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót, sai phạm để chấn chỉnh, xử lý trong công tác quản lý, sử dụng VLN công nghiệp; hướng dẫn các các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý nội bộ, quản lý kinh tế, giữ gìn ANTT, phòng ngừa vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, không để xảy ra vụ việc, tình hình phức tạp trên địa bàn.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Tuấn Hương (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.