Đầm Hà: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ Sáu, 22/03/2019, 16:32 [GMT+7]
.
.

Nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đã và đang được huyện Đầm Hà tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.

Người dân đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.
Người dân đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.

Để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, huyện Đầm Hà luôn chủ động bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên liên quan đến nội dung này và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn của địa phương. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả các phương án đơn giản hóa thủ tục hồ sơ giấy tờ, rút gọn thời gian giải quyết cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đặc biệt là hoàn thiện các cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục giữa các cơ quan, đơn vị để hướng tới thực hiện “khép kín” cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)... nhằm nâng cao chất lượng công việc. Từ các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã cho tới Trung tâm Hành chính công, các phòng, ban chuyên môn của huyện đều sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa liên thông, phần mềm quản lý văn bản các cơ quan, đơn vị có hộp thư công vụ; CBCCVC được cấp hộp thư công vụ và chữ ký số.

Tại Trung tâm Hành chính công, huyện đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như: Ki ốt lấy số và tra cứu thông tin, màn hình hiển thị, hệ thống máy tính, âm thanh, camera giám sát... Cùng với đó là tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị chính đáng của công dân thông qua hoạt động trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Ông Giản Mạnh Tráng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà, cho biết: Từ các phòng, ban chuyên môn cho tới các xã, thị trấn đều thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật các TTHC mới ban hành, thủ tục được sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ; công khai, minh bạch các TTHC theo quy định. Theo đó, người dân và doanh nghiệp được tạo điều kiện giải quyết TTHC nhanh nhất trên phương thức “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) đều được tập trung thực hiện cùng tại 1 đầu mối là Trung tâm Hành chính công.

Đến nay, 100% TTHC được huyện công khai trên cổng thông tin điện tử, tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận trả kết quả tại các xã, thị trấn; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với trên 75% thủ tục cắt giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư. Hiện, toàn bộ 305/305 TTHC của 44 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, 84 thủ tục của các cơ quan ngành dọc có trụ sở tại huyện đã được đưa vào thực hiện tại Trung tâm. Qua đó góp phần đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm về thời gian giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thống kê hằng năm, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn luôn đạt mức 98-99%, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2018, tỷ lệ này đạt tới 99,9%.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà  hướng dẫn công dân tra cứu thông tin trên ki ốt điện tử.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà hướng dẫn công dân tra cứu thông tin trên ki ốt điện tử.

Để CBCCVC đáp ứng tốt yêu cầu công việc, huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của đơn vị mình, đảm bảo không có sự chồng chéo; quán triệt thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc... Đội ngũ CBCCVC được đăng ký tham gia đầy đủ các khoá đào tạo công nghệ thông tin và chính quyền điện tử theo chương trình của tỉnh; được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và trình độ tin học theo quy định... Qua đó vừa đảm bảo về trình độ chuyên môn, vừa thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ, xem xét, kiểm tra hồ sơ để thẩm định, trình duyệt và trả kết quả tại chỗ. Cùng với việc giải quyết TTHC một cách hiệu quả, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức cũng thể hiện được tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến cơ bản, gần gũi hơn trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và cá nhân.

Có thể thấy, việc tập trung thực hiện chương trình tổng thể CCHC đang góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của huyện Đầm Hà, từng bước hiện đại hoá nền hành chính và thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Giang

.
.
.
.
.
.
.
.