Cô Tô đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Chủ Nhật, 24/03/2019, 08:04 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn huyện Cô Tô triển khai tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa đem lại những hiệu quả rõ rệt.

Người dân Cô Tô ra quân dọn rác làm sạch bãi biển.
Người dân Cô Tô ra quân dọn rác làm sạch bãi biển.

Cô Tô là địa phương thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở. Hầu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, không mở nhạc quá giờ quy định. Các quy định về việc tang cũng được các thôn, khu đưa vào quy ước. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên theo hướng văn minh, tiến bộ; các mối quan hệ gia đình, làng xóm luôn đoàn kết, bền chặt.

Về việc thực hiện quy ước, có 12/13 thôn, khu có quy ước được UBND huyện phê duyệt. Nhìn chung các quy định trong các bản quy ước đều phù hợp với quy định của pháp luật. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai, thực hiện một cách sâu rộng. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều được cấp chính quyền từ huyện đến xã tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực với tỷ lệ đăng ký đầu năm tăng cao, nhiều thôn, khu các hộ đăng ký đạt tới 100%. Nhiều gia đình đã thường xuyên thực hiện giữ gìn vệ sinh nhà cửa, không xả rác bừa bãi. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã tự đầu tư xây dựng lò đốt rác gia đình, nhiều thôn xây dựng lò đốt rác tập trung; chú trọng vệ sinh phòng bệnh; xây dựng và bố trí nhà vệ sinh hợp lý; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như Quy ước của thôn, khu đề ra. Số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa là 6.845 hộ, bằng 96%; kết quả đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 6.793 hộ, bằng 81,1%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn giành được sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Đến nay, toàn huyện đã có 12/13 số thôn, khu có nhà văn hóa. Đầu năm 2018, có 12/13 thôn, khu đăng ký xây dựng thôn khu văn hóa; kết quả có 12 thôn, khu được công nhận đạt danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tục.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều phấn đấu thực hiện các tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào góp phần thắt chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật; cải cách hành chính, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác trên nhiều lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn tiêu chí danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với các danh hiệu thi đua khác đã thúc đẩy phong trào phát triển.

Ông Dương Văn Đại, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, Phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cô Tô, cho biết: “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết ở cộng đồng, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới đang được tích cực triển khai có hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn”.

Thi đẩy gậy trong Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch Cô Tô năm 2018.
Các thí sinh hào hứng trong môn thi đẩy gậy trong Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch Cô Tô năm 2018.

Năm 2019, huyện Cô Tô tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, khu văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tích cực triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đấu tranh, phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Đồng thời, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phạm Học

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.