Nâng cao chất lượng công tác khuyến học

Thứ Ba, 15/01/2019, 15:47 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Quỹ Khuyến học được tăng lên với sự đóng góp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Bước vào năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh đã đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội.

Người lao động phường Hà Lầm, TP Hạ Long chia sẻ về việc tự học tại buổi tọa đàm do TTHTCĐ phường Hà Lầm tổ chức. Ảnh: Lan Anh
Người lao động phường Hà Lầm, TP Hạ Long, chia sẻ về việc tự học tại buổi tọa đàm do Trung tâm Học tập cộng đồng phường Hà Lầm tổ chức. Ảnh: Lan Anh

Nhìn lại năm 2018, có thể thấy, phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” được Hội Khuyến học tỉnh triển khai tích cực. Toàn tỉnh có 285.561 gia đình, 1.172 dòng họ, 1.445 cộng đồng, 949 đơn vị đăng ký phấn đấu giành danh hiệu học tập. Trong đó có 241.650 gia đình, 887 dòng họ, 1.166 cộng đồng, 836 đơn vị đạt danh hiệu học tập. Ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết: “Việc đăng ký phấn đấu được các địa phương, đơn vị, tổ chức tiến hành sớm, theo mẫu của Hội, đảm bảo gọn nhẹ, tạo điều kiện cho người đăng ký. Cùng với đó, Hội Khuyến học cấp huyện và xã cũng thực hiện tốt khâu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, đưa phong trào phát triển đồng đều, rộng khắp.

Bên cạnh đó, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng cũng từng bước đi vào hiệu quả, nền nếp, đảm bảo phương châm “cần gì học nấy”. Nhiều trung tâm học tập cộng đồng đã lập được chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, cả năm; xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ. Điển hình là Trung tâm Học tập cộng đồng Mạo Khê, TX Đông Triều. Năm 2018, các trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh đã mở 697 lớp, huy động trên 46.000 số lượt người học. Nội dung học tập hướng vào học nghề, tin học, ngoại ngữ, KH-CN, kỹ năng sống...

Theo khảo sát, có 49,46% trung tâm học tập cộng đồng đạt loại tốt, 46,42% đạt loại khá. Không chỉ vậy, phong trào "Ba đỡ đầu" cũng được duy trì. Năm vừa qua, các cấp hội trong tỉnh cũng vận động được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đỡ đầu 2.946 học sinh, trong đó có 1.797 học sinh nghèo vượt khó, 256 học sinh khuyết tật vươn lên, 793 học sinh giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V mở rộng của Hội Khuyến học.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, bước vào năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Cùng với đó, năm nay, Hội sẽ phát động mạnh mẽ phong trào tự học trong CB,CC,VC, phấn đấu đến năm 2020 có 70% số gia đình, 72% số dòng học, 67% số cộng đồng, 70% số đơn vị đạt danh hiệu học tập. Cùng với đó, Hội còn phát động phong trào học tin học và ngoại ngữ trong nhân dân toàn tỉnh, lấy lực lượng thanh niên làm nòng cốt, lấy xã Yên Đức, TX Đông Triều làm hình mẫu.

Không chỉ vậy, năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tập trung chỉ đạo chặt chẽ trung tâm học tập cộng đồng; xem xét sớm kiện toàn ban giám đốc với những nơi có yêu cầu; bố trí giáo viên luân phiên hỗ trợ; khảo sát yêu cầu học tập của nhân dân để bổ sung, hiệu chỉnh chương trình học, bổ sung trang thiết bị học tập. Đồng thời, Hội sẽ thực hiện cụ thể chủ trương đa dạng hóa loại hình quỹ khuyến học, thông qua đó, nâng quy mô quỹ khuyến học, đảm bảo bình quân quỹ khuyến học đạt 50.000 - 80.000 đồng/hộ dân.

Ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết thêm: “Trọng tâm xây dựng tổ chức Hội năm 2019 là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển thêm tổ chức Hội và hội viên trong khối các cơ quan, trường đại học, cao đẳng; tổ chức tốt việc thu hội phí theo quy định. Hội cũng sẽ dự toán kinh phí hoạt động năm 2020 theo cơ chế đặt hàng như ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh”.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.