Ký kết triển khai thu thập dữ liệu "Bản đồ số" tại Quảng Ninh

Thứ Ba, 15/01/2019, 13:05 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/1, tại TP Hạ Long, Tỉnh Đoàn phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ký kết phối hợp triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số” thuộc Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” tại tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện hai ngành ký kết chương trình phối hợp.
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu thập địa chỉ xây dựng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm mục đích tạo lập cơ sở dữ liệu số quốc gia của Việt Nam để chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh... của bản đồ số phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ cộng đồng khai thác sử dụng để phục vụ đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ.

Tại lễ ký kết, hai bên đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo chung để điều hành hoạt động trong thời gian triển khai từ ngày 17/1/2019 đến 31/1/2019. Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo các đơn vị đoàn thanh niên từ cấp tỉnh đến cơ sở nắm rõ mục đích, ý nghĩa và chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển hệ tri thức Việt số hóa. Cùng với đó, thực hiện vận động tất cả cán bộ, công nhân viên và ĐVTN trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia vào việc thu thập dữ liệu trên ứng dụng mobile app “VNPOST”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, các tổ chức, cá nhân cùng phối hợp triển khai để đạt tiến độ mà hai bên đã đề ra.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.