.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Những kết quả đáng ghi nhận

Cập nhật lúc 00:06, Thứ Sáu, 22/02/2013 (GMT+7)

Năm 2012, tỉnh tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân theo mô hình của Đề án đổi mới công tác tiếp công dân. Mặc dù còn phải tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoàn thiện các cơ chế chính sách trong hoạt động, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tâm trong công việc, các cán bộ làm công tác tiếp công dân dù là trực tiếp hay gián tiếp, chuyên trách hay kiêm nhiệm đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và từng bước đạt đến mục tiêu cơ bản.

Đến nay, 100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc chuyển đổi mô hình công tác tiếp công dân theo Đề án của Chính phủ. Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao, có hiệu quả trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân. Bộ máy tiếp công dân đã được kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiếp công dân, đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Một buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh do đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Một buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh do đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Trong năm qua, công tác tiếp công dân của tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên. Các sở, ngành và các địa phương đã chủ động phối hợp nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu giúp chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở và cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài. Hàng tháng duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ về công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân, qua đó đã góp phần giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. Đối với những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành đối thoại với các hộ dân giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở. Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác xuống kiểm tra và làm việc tại cơ sở để tiếp xúc với các hộ dân giúp ổn định tình hình. Điển hình là việc giải quyết vụ việc khiếu nại của 82 hộ dân thôn Kim Sen, Cổ Giản, xã Kim Sơn, huyện Đông Triều bằng đối thoại trực tiếp, vận động tuyên truyền; vụ đối thoại với 200 hộ dân thuộc 7 dự án trên địa bàn TP Uông Bí, với kết quả là người dân đã tự giác chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, UBND tỉnh đã phối hợp tốt và chặt chẽ với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, PA88 Bộ Công an trong việc nắm tình hình, trao đổi thông tin về các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp lên trung ương; chủ động mời đoàn công tác Ban Dân nguyện Quốc hội về làm việc với tỉnh nghe báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra công tác rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo kế hoạch số 1130 của Thanh tra Chính phủ được chủ động triển khai sớm, theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; các ý kiến thống nhất giải quyết vụ việc giữa UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ đã được UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện và bước đầu đã đạt kết quả tốt. Hoạt động của Trụ sở tiếp công dân tỉnh, phòng tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh và UBND các địa phương bước đầu đã đi vào nền nếp, thể hiện rõ chức năng là cơ quan điều hoà, phối hợp công tác tiếp dân phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh.

Kết quả, năm 2012, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 5.457 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 3.832 vụ việc tăng 18% so với năm 2011, trong đó Trụ sở tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 1.237 lượt công dân (672 vụ việc), cấp sở, huyện, xã tiếp 4.222 lượt công dân với 3.160 vụ việc. Có 167 lượt đoàn đông người, giảm 20% so với cùng kỳ với 77 vụ việc, riêng Trụ sở tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 41 lượt đoàn đông người. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận và xử lý là 4.795 đơn. Nhiều vụ việc nhờ sự vào cuộc tích cực của đội ngũ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nên đã được giải quyết thấu đáo, đem lại niềm tin cho nhân dân như vụ việc khiếu nại tại Kim Sơn (Đông Triều), vụ tiểu thương chợ trung tâm Hải Hà (Hải Hà), vụ của bà Đỗ Thị Rà (Quảng Yên)...

Để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉnh đã xác định, cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác GPMB, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trong Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt cần tăng cường rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; chủ động nắm bắt tình hình và thực hiện tốt công tác hoà giải, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong nhân dân, nhất là các lĩnh vực đất đai, GPMB, khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân tới các cán bộ, công chức nói chung và cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân nói riêng, kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quán triệt cần phải đơn giản hoá thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân. Đồng thời tránh tình trạng tiếp dân mang nặng tính hình thức, thủ tục tiếp dân rườm rà, không đúng hẹn. Việc tiếp công dân phải gắn với việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo đông người, gay gắt, phức tạp, kéo dài thì chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước phải trực tiếp tiếp dân, có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị, xã hội, trật tự công cộng.

Đặng Nhung

,
.
.
.
.
.