.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cập nhật lúc 05:11, Thứ Bảy, 22/12/2012 (GMT+7)

Trong những năm qua, Đảng uỷ Ban Chỉ huy (BCH) quân sự huyện Bình Liêu luôn quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chính vì vậy, Đảng uỷ Quân sự huyện luôn đạt được những thành tích đáng biểu dương.

Công tác phê bình, tự phê bình luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Liêu thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chính trị tư tưởng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện.
Công tác phê bình, tự phê bình luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Liêu thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chính trị tư tưởng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện.

Để đạt được những kế hoạch đề ra trong năm, Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Liêu đã thường xuyên quán triệt và tổ chức cho cán bộ, đảng viên quán triệt đầy đủ các nghị quyết của cấp trên; thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ quy chế làm việc nêu cao tấm gương đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh và lấy đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Nhằm đưa các hoạt động đi vào nền nếp, Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Liêu luôn duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, đồng thời thường xuyên phối hợp với Đảng uỷ các xã, thị trấn, cấp uỷ các đơn vị tự vệ làm tốt công tác lãnh đạo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Đảng uỷ ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2012, hướng dẫn tổ chức đảng, đảng viên đăng ký phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đồng thời xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát một cách cụ thể. Chính vì vậy đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Liêu luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật đó là 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn duy trì nền nếp cập nhật thông tin, chế độ đọc báo, nghe đài, khai thác những nội dung phục vụ chuyên môn... Đảng uỷ Quân sự huyện cũng đã tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và bổ sung tiêu chí, chuẩn mực về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đối với công tác phê bình và tự phê bình, Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Liêu đặc biệt chú trọng và quan tâm, xem đây là một trong những khâu làm cho mỗi đảng viên ngày càng thể hiện tốt tinh thần dân chủ của mình. Các đảng viên cũng đã phát huy rất tốt tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, nghiêm khắc góp ý những điều sai trái không có lợi cho tập thể. Chính vì vậy việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ chủ chốt ở đơn vị bước đầu có sự chuyển biến tích cực, rõ nét không để xảy ra sai sót, mất đoàn kết. Bên cạnh đó Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Liêu đã xây dựng quy chế hoạt động và duy trì chế độ sinh hoạt theo nền nếp, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Để làm tốt những điều đó, Đảng uỷ Quân sự huyện tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Kết quả đã có 100% đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức của mình trong lề lối sinh hoạt và tác phong làm việc, không quản ngại khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù địa bàn miền núi xa xôi, các đảng viên trẻ còn đóng góp không nhỏ vào việc giúp đỡ bà con dân tộc dựng nhà, làm đường, dạy trẻ em học tập... thông qua đó tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó với dân. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuyên truyền cho bà con dân tộc tránh xa những luận điệu chống phá của kẻ xấu để cùng chung tay xây dựng huyện Bình Liêu ngày càng phát triển về kinh tế, vững chắc trong thế trận an ninh, quốc phòng.

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng hơn nữa, Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Liêu đã đề ra rất nhiều nhiệm vụ trong năm 2013. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc duy trì nghiêm các chế độ, quy chế, nền nếp sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên không để cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật. Đồng thời chú trọng đến việc bồi dưỡng phát triển đảng viên trong bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên để nâng cao chất lượng chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

T.Quân

,
.
.
.
.
.