.

“Muốn bảo vệ người lao động, tổ chức công đoàn phải mạnh”

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Bảy, 24/11/2012 (GMT+7)

Đó là khẳng định của các đại biểu tham dự hội thảo “Chương trình phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn và đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn giai đoạn 2013-2018” do LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn, đặc biệt ở thời điểm trước thềm Đại hội XII Công đoàn tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng 28-7” cho Chủ tịch CĐCS tiêu biểu xuất sắc năm 2012 (tháng 7-2012).
LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng 28-7” cho Chủ tịch CĐCS tiêu biểu xuất sắc năm 2012 (tháng 7-2012).

CĐCS chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Hiện trên địa bàn tỉnh mới có 704/khoảng 8.400 doanh nghiệp (DN) có CĐCS. Trong tình trạng khó khăn chung hiện nay, các DN phải dãn, giảm lao động (LĐ), thì việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đào tạo cán bộ công đoàn càng thêm khó khăn.

Đánh giá chung về hoạt động CĐCS, hầu hết các đại biểu cho rằng còn yếu, chưa đáp ứng được nhiệm vụ. Số lượng CĐCS thuộc DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước nhiều, nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động thấp. Đội ngũ cán bộ CĐCS còn hạn chế về năng lực tổ chức vận động quần chúng, chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Một số chủ DN không tạo điều kiện cho công đoàn, đoàn viên hoạt động theo quy chế phối hợp với chủ DN, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên như đã cam kết; chưa thực hiện nghiêm túc pháp luật LĐ; việc ký kết và thực hiện HĐLĐ, thoả ước LĐ tập thể, nội quy, quy chế, thời giờ làm việc, chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHLĐ còn nặng tính hình thức, đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và hoạt động công đoàn. Công tác tuyên truyền giáo dục chưa được CĐCS quan tâm đầy đủ, nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan trực tiếp đến NLĐ chưa được phổ biến kịp thời, thậm chí không phổ biến; việc nắm bắt diễn biến về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ còn chậm. Phong trào thi đua LĐ sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, bậc thợ thực sự chưa được chủ DN quan tâm, nên hiệu quả SXKD thấp.

Bà Nguyễn Thu Trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Móng Cái nhận định: “Hoạt động CĐCS yếu một phần do cán bộ CĐCS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phụ thuộc nhiều vào người sử dụng LĐ, nên ít có thời gian dành cho công tác công đoàn, và cũng không dám lên tiếng bênh vực NLĐ vì họ ăn lương của chủ DN. Nhiều DN vi phạm các chế độ chính sách đối với NLĐ, công đoàn cấp trên cơ sở đến kiểm tra nhiều lần, họ luôn tìm cách tránh mặt...”.

Bên cạnh đó, nhân sự BCH công đoàn thường xuyên biến động, nhiều cán bộ công đoàn, nhất là ở các DN nhỏ, DN ngoài nhà nước, sau khi được đào tạo nhưng ngại theo “nghiệp” công đoàn vì nhiều áp lực... Công đoàn chỉ có chức năng tư vấn, vận động, không có chức năng xử lý về mặt nhà nước đối với các đơn vị vi phạm chế độ chính sách pháp luật LĐ; chế độ đãi ngộ cho cán bộ công đoàn còn chưa phù hợp...

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo cán bộ công đoàn

Hiện LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 1.818 CĐCS; trong số này hầu hết là kiêm nhiệm, chỉ có 7 chủ tịch CĐCS là cán bộ công đoàn chuyên trách. Thực tế, rất nhiều cán bộ công đoàn chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ với pháp luật liên quan và thiếu kỹ năng hoạt động, lúng túng trong công việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thì đội ngũ cán bộ công đoàn cần phải mạnh, đảm bảo 3 tiêu chí: Tâm, tầm, tín.

Nhiều đại biểu đồng tình với ý kiến: Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp tại Trường Đại học Công đoàn Việt Nam; ưu tiên đầu tư kinh phí cho công tác này và thực hiện chi đúng đủ. Nâng cấp Trung tâm GTVL và Dạy nghề thành Trường Trung cấp đào tạo và dạy nghề Công đoàn tỉnh để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn liên tục và tập trung. Đội ngũ giảng viên kiêm chức cần phải xác định rõ đối tượng người nghe, trên cơ sở đó xây dựng giáo trình cho phù hợp, hạn chế bớt lý luận, mà đi vào cụ thể những nội dung công việc thực tế, kỹ năng hoạt động, thậm chí cầm tay, chỉ việc. Các cấp lãnh đạo không nên coi cán bộ công đoàn ai làm cũng được, từ đó có nhiều sự luân chuyển biến động cán bộ. Công tác công đoàn được coi như một nghề đặc thù đòi hỏi cán bộ phải có trình độ, năng lực, hiểu biết chuyên sâu pháp luật lao động và công đoàn, tâm huyết với nghề và kiên trì trong công tác vận động...

Theo bà Đỗ Thị Lan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Để nâng cao chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động giai đoạn 2013-2018, tổ chức công đoàn cần thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản: Phối hợp khảo sát nắm tình hình DN, LĐ trên địa bàn; xây dựng kế hoạch chỉ tiêu thực hiện, đánh giá sơ tổng kết hàng năm; đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, tiêu chuẩn hoá cán bộ công đoàn; huy động nguồn lực cho phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, hoạt động công đoàn; nghiên cứu đề tài về công nhân, công đoàn để ứng dụng trong thực tiễn; kiểm tra giám sát và hướng dẫn hoạt động cho CĐCS; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến hoạt động công đoàn... Đồng thời, thực hiện đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, quản lý cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh; xây dựng tiêu chuẩn cán bộ công đoàn các cấp gắn với bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ CĐCS; rà soát lại đội ngũ cán bộ công đoàn, công nhân ưu tú chuẩn bị bổ sung cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, tập huấn, đánh giá cán bộ, công tác thi đua khen thưởng...

Thanh Hằng

Ý kiến - giải pháp

* Ông PHẠM HOÀI ÂN, Trưởng Ban Chính sách pháp luật, LĐLĐ tỉnh: “Có sinh mà chưa có dưỡng”

Có tình trạng nhiều công CĐCS có “sinh” mà không có “dưỡng”, nghĩa thành lập ra nhưng “bỏ đấy”, không duy trì hoạt động, nên dẫn đến tình trạng CĐCS yếu kém ngày càng tăng. Có DN thậm chí ngừng hoạt động từ lâu, nhưng các công đoàn của đơn vị này vẫn có tên trong danh sách CĐCS của các huyện, thị xã, thành phố. Để tránh tình trạng này, khi thành lập được rồi phải có hướng dẫn hoạt động thường xuyên, trao đổi, tránh để rơi vào tình trạng trở thành CĐCS yếu kém. Cùng với đó, từ đào tạo đến bố trí sử dụng cán bộ công đoàn phải có quy hoạch; làm tốt công tác động viên khen thưởng đối với các cán bộ CĐCS có thành tích tốt.

* Bà ĐỖ THỊ NINH HƯỜNG, Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ Long: “Chưa khuyến khích được cán bộ công đoàn...”

Chế độ chính sách hiện nay chưa khuyến khích cán bộ công đoàn hoạt động, nhất là đối với CĐCS ít đoàn viên, kinh phí hoạt động hạn hẹp, không đủ chi hoạt động phong trào. Trong khi, yêu cầu nhiệm vụ thì cao, nhưng chế độ đãi ngộ không cao, nên dẫn đến tình trạng thiếu cán bộ CĐCS, đặc biệt khi chuẩn bị, bố trí cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Có thể dẫn ra một thực trạng, không ít các đơn vị đùn đẩy nhau làm chủ tịch CĐCS, nên cứ phải phân ra mỗi người một nhiệm kỳ cho công bằng, gây khó cho công tác công đoàn. Nếu người ta muốn làm, có tâm huyết nhiệt tình làm thì đào tạo mới tốt, còn ngược lại thì khó mà đạt chất lượng.

* Ông PHẠM HUY THƯỜNG, Giám đốc Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo, LĐLĐ tỉnh: “Để công đoàn phải trở thành một nghề”

Tổ chức công đoàn có chức năng, nhiệm vụ chính là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ và tập thể lao động. Từ nhiệm vụ này, đòi hỏi cán bộ công đoàn cần có tâm, có tầm, tín, có trình độ, am hiểu về chính sách, pháp luật liên quan đến quan hệ LĐ; có kỹ năng vận động, tập hợp, tổ chức hoạt động; kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT và kỹ năng giải quyết tranh chấp LĐ cá nhân và tranh chấp LĐTT... Vì vậy cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động của tổ chức công đoàn; đưa ra chỉ tiêu phấn đấu; nâng cao nhận thức về cán bộ và công tác cán bộ, vị thế của tổ chức công đoàn. Cán bộ công đoàn cần phải được đào tạo cả về chính trị, ngoại ngữ, tin học nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức... đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức. Đặc biệt, phải làm thế nào để công đoàn trở thành một nghề.

* Ông BÙI ANH ĐỨC, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền”

Hiện công tác tuyên truyền, vận động của nhiều CĐCS còn yếu kém. Trong tình hình hiện nay thì càng cần tuyên truyền để NLĐ nâng cao nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, khó khăn của doanh nghiệp để NLĐ cùng chung vai gánh vác, nhất là tuyên truyền NLĐ tích cực phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả SXKD. Hiện đời sống NLĐ còn khó khăn, có KCN lương NLĐ chỉ có 1,7-2,5 triệu đồng/tháng, không thể đảm bảo cuộc sống. Công đoàn cũng cần phải tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp quan tâm tới đời sống, mức lương nhằm đảm bảo đời sống CNLĐ; tăng cường đối thoại, thương lượng với các chủ doanh nghiệp, nhà nước đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Trung Anh (Thực hiện)

 

,
.
.
.
.
.