.

Xây dựng và thực hiện quy ước thôn bản, khu phố

Cập nhật lúc 04:56, Thứ Ba, 04/09/2012 (GMT+7)

Sở Tư pháp vừa tổ chức các đoàn đi kiểm tra về công tác xây dựng hương ước, quy ước (gọi chung là quy ước) tại các địa phương Bình Liêu, Tiên Yên, Vân Đồn, Hoành Bồ và Quảng Yên. Qua kiểm tra cho thấy, quy ước được xây dựng, triển khai thực hiện đến tất cả các thôn, bản, khu phố, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ANTT, bảo tồn, phát huy bản sắc  văn hoá  truyền thống dân tộc, thực hiện tốt nếp sống văn minh, xoá bỏ các hủ tục tại các địa phương.

Ngay sau khi có Thông tư liên tịch số 3 (ngày 31-3-2000) của liên Bộ Tư pháp, Văn hoá Thông tin, Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ  hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện quy ước của làng, bản, cụm dân cư, các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai công tác này. Đến năm 2004, tất cả các thôn, bản, khu phố tại 5 địa phương nói trên đã xây dựng được quy ước. Phòng Văn hoá - Thông tin các địa phương đã chủ trì tham mưu, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng quy ước; Phòng Tư pháp và Ban Tư pháp cấp xã phối hợp với cơ quan văn hoá tiến hành thẩm định, hướng dẫn chỉnh lý quy ước.

Sở Tư pháp kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn, khu phố tại xã Đông Xá (Vân Đồn).
Sở Tư pháp kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn, khu phố tại xã Đông Xá (Vân Đồn).

Công tác xây dựng và thực hiện quy ước gắn chặt với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ phát động. Nhìn chung, công tác này được các địa phương triển khai nghiêm túc, chủ động, bám sát Thông tư liên tịch số 3. Trừ một số thôn, khu phố mới được chia tách (huyện Tiên Yên còn 8 thôn, huyện Bình Liêu còn 5 thôn), còn lại các thôn, khu phố ở 5 địa phương nói trên đã xây dựng xong quy ước. Phần lớn các quy ước được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tính công khai và dân chủ. Ở một số nơi, công tác vận động tuyên truyền, phổ biến quy ước cho nhân dân được thực hiện khá tốt, đạt hiệu quả cao. Điển hình như ở thôn Vườn Rậm (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ), quy ước được xây dựng, phát đến từng hộ dân, nhờ vậy góp phần giữ vững ANTT, nhiều năm liền đạt thôn văn hoá, không có trường hợp sinh con thứ ba. Huyện Hoành Bồ và TX Quảng Yên là hai đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng quy ước của thôn, khu, các nội dung của quy ước được quy định chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, đi vào đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc xây dựng, đưa quy ước vào thực hiện còn góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy ước tại một số thôn, khu còn nhiều hạn chế. Tình trạng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, các quy định trong việc cưới, việc tang còn xảy ra nhiều, nhất là ở các huyện Bình Liêu, Tiên Yên và Vân Đồn. Tư tưởng ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, của các cấp, các ngành vẫn còn; tỷ lệ hộ gia đình không muốn thoát nghèo để được hưởng chính sách, chế độ đãi ngộ, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn cao; tập tục ăn ở chưa hợp vệ sinh, phá rừng, đồi làm nương, rẫy... còn diễn ra; triển khai thực hiện quy ước chưa sâu sát đến từng cá nhân, hộ gia đình; nội dung quy ước ở một số nơi thiếu thiết thực, không cụ thể, khiến người dân còn thờ ơ với quy ước của thôn, khu; việc giám sát, tuyên truyền, chấn chỉnh khi có vi phạm quy ước chưa được thực hiện triệt để, thường xuyên, nên hiệu quả thực hiện quy ước chưa cao. Có nơi lại đưa vào những nội dung trái pháp luật, không hợp lý hoặc đã lạc hậu, như phải đăng ký khai sinh cho trẻ trong thời hạn 30 ngày, nữ từ đủ 18 tuổi, nam từ đủ 20 tuổi mới được kết hôn (Vân Đồn); sinh con thứ 4 mới bị khiển trách tại cộng đồng (Bình Liêu); không được kết hôn với người trong dòng họ trong phạm vi 5 đời trở lên (Hoành Bồ); vi phạm chứa chấp cờ bạc phạt 150.000 đồng, xe cơ giới đi qua đường thôn nộp phí 10.000 đồng (Bình Liêu và Tiên Yên)...

Thời gian tới, để việc xây dựng, triển khai thực hiện quy ước thực sự phát huy hiệu quả tại các thôn, bản, khu phố, các địa phương cần kiểm tra rà soát lại các quy ước đã xây dựng, hoàn chỉnh theo hướng vừa kế thừa, phát huy thuần phong mỹ tục của dân tộc, nét đẹp văn hoá ở từng cộng đồng dân cư, vừa phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Qua đó, bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường..., góp phần quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đồng thời, gắn việc xây dựng và thực hiện quy ước với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh tuyên truyền nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn, để người dân hiểu, nghiêm túc thực hiện.

Yên Thanh

,
.
.
.
.
.