.

Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 05:37, Thứ Bảy, 15/09/2012 (GMT+7)

Quảng Ninh hiện có 22 dân tộc thiểu số (DTTS) với trên 142.000 người, chiếm 12% dân số toàn tỉnh. Số đồng bào DTTS sống rải rác ở các địa phương trong tỉnh, tập trung ở các khu vực miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo các địa phương Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ... nơi có điều kiện tự nhiên tương đối khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác lâm thổ sản, trồng rừng, kết hợp với làm lúa nước; phong tục tập quán nặng nề, lạc hậu. Người uy tín trong vùng DTTS chủ yếu là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, dòng tộc, người làm nghề chữa bệnh, người có điều kiện kinh tế khá, nhiệt tình trong công việc; một số ít tham gia cấp uỷ, chính quyền, là trưởng các ban ngành, đoàn thể ở xã…

Người uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Đông tỉnh trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 06.
Người uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Đông tỉnh trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 06.

Những năm gần đây Đảng, Nhà nước, tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi; triển khai các chương trình 120, 134, 135 của Chính phủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi… tạo thuận lợi cho đồng bào từng bước phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh những thuận lợi, lợi dụng đặc thù vùng dân tộc, miền núi, biên giới, một số phần tử bất mãn, tiêu cực kích động, lôi kéo, chia rẽ đồng bào, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, xúi giục đồng bào di cư tự do, xuất cảnh trái phép… gây ảnh hưởng đến an ninh nông thôn, an ninh vùng DTTS, an ninh biên giới.

Từ năm 2008, triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”, tỉnh đã thành lập BCĐ thực hiện Chỉ thị 06 (BCĐ 06) từ tỉnh đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành thành viên để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương trong công tác này. Hàng năm BCĐ đều có sơ kết đánh giá, kiểm điểm những việc làm được, chưa làm được, qua đó phát huy mặt mạnh, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện Chỉ thị 06, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác này.

Bằng các biện pháp nói trên, đến nay các cấp, các ngành trong tỉnh đã có chuyển biến rõ nét trong việc phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn, thực hiện tốt nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, DTTS. Số người uy tín vùng đồng bào DTTS không ngừng tăng (năm 2008 toàn tỉnh có 556 người, đến nay là 742 người). Đây là lực lượng nòng cốt thực sự sát cánh cùng cấp uỷ, chính quyền, ngành chức năng trên địa bàn, vận động, thuyết phục đồng bào DTTS thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, ANTT ở vùng biên giới, biển đảo, dân tộc, nông thôn. Người uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các mô hình tự quản ANTT, quy ước, hương ước, xây dựng dòng họ tiên tiến, thôn bản bình yên… Đội ngũ này đã góp phần đắc lực cho việc phân giới cắm mốc, bảo vệ biên giới, cột mốc; chống xâm canh; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các hoạt động truyền đạo trái phép; giải quyết các vụ việc phát sinh trong nội bộ đồng bào... Người có uy tín đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin, giúp cơ quan công an phá nhiều vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, hình sự, ma tuý, kinh tế quan trọng. Đồng bào DTTS thêm yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, bám bản làng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo đồng chí Trưởng BCĐ 06 tỉnh, để đạt kết quả ngày càng bền vững, thời gian tới, BCĐ 06 tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến cho các ngành chức năng, địa phương, đồng bào các DTTS nắm vững nội dung cốt yếu của Chỉ thị 06; các ngành thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng, chủ quyền biên giới, biển đảo cho người uy tín trong đồng bào DTTS; tăng cường vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ ANTQ. BCĐ 06 tỉnh tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 06 ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời điều chỉnh, bổ sung, để ngày càng phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới.

Tuấn Hương

,
.
.
.
.
.