.

Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ vùng khó khăn

Cập nhật lúc 05:32, Thứ Hai, 06/08/2012 (GMT+7)

Cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 112 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 54 xã vùng khó khăn và 21 xã đặc biệt khó khăn. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quảng Ninh còn có nhiều hoạt động hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng khó khăn, từ đó tạo động lực mạnh mẽ để bà con ở nơi đây vươn lên xoá đói, giảm nghèo.

Học sinh theo học tại các trường THCS ở các xã khó khăn được tỉnh hỗ trợ tiền ăn bán trú. Trong ảnh: Học sinh học bán trú tại Trường THCS xã Hải Sơn, TP Móng Cái. Ảnh: Thu Nguyệt
Học sinh theo học tại các trường THCS ở các xã khó khăn được tỉnh hỗ trợ tiền ăn bán trú. Trong ảnh: Học sinh học bán trú tại Trường THCS xã Hải Sơn, TP Móng Cái.

Một trong những động lực giúp bà con, đó chính là việc thực hiện tốt các chính sách thuộc chương trình 135. Từ năm 2006 đến nay, hơn 180,3 tỷ đồng được tỉnh phân bổ cho các xã, thôn, bản nằm trong chương trình một cách phù hợp, đúng chính sách. Trong số kinh phí đầu tư này có tới hơn 105 tỷ đồng là vốn từ ngân sách của tỉnh và các địa phương trên địa bàn. Từ nguồn vốn đó, tỉnh đã đầu tư nâng cấp, làm mới gần 90 công trình giao thông liên thôn; 19 công trình cống qua đường và cầu tràn qua suối; kiên cố hoá 65 kênh mương và bê tông hoá 27 công trình thuỷ lợi; xây dựng 30 trạm hạ thế và đường dây tải điện; xây mới 11 trường mẫu giáo thôn, bản và 1 trường tiểu học; nâng cấp và làm mới 7 trạm y tế; tu bổ, sửa chữa và xây mới 27 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng... Nhờ đó, 100% số xã có trạm y tế và điểm bưu điện văn hoá xã, 100% số xã trong đất liền đã có đường ô tô tới trung tâm xã, 89% số xã có công trình thuỷ lợi nhỏ; 80% số hộ được dùng điện lưới... Hầu hết các công trình đã phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Nguồn vốn này còn được tỉnh sử dụng hỗ trợ các xã trong chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, xây dựng mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường... Từ năm 2006 đến nay, nguồn vốn của chương trình 135 đã giúp 6.643 hộ nghèo vùng khó khăn được sửa chữa, di chuyển chuồng trại, làm mới nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; gần 10.600 lượt học sinh là con hộ nghèo đi học mẫu giáo, phổ thông bán trú.

Đầu tư hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu tại xã Quảng Thịnh (Hải Hà)
Đầu tư hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu tại xã Quảng Thịnh (Hải Hà)

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, công trình an sinh xã hội theo chương trình 135, tỉnh còn thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Từ năm 2005 đến nay, hơn 100 hộ nghèo được giao đất ở và đất sản xuất; hơn 100 công trình nước sinh hoạt tập trung và hơn 550 công trình nước sinh hoạt phân tán được đầu tư xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, hơn 9.680 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn với hơn 7,9 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó, tỉnh còn đẩy mạnh việc bình xét, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Hiện Ban Dân tộc tỉnh đã trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng này nhằm nhân rộng điển hình, thúc đẩy sản xuất và các phong trào hoạt động trong vùng đồng bào dân tộc. Mặt khác, để nâng cao trình độ dân trí cho người dân vùng khó khăn của tỉnh, ngoài chính sách hỗ trợ cho con em đến trường, tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện chính sách cấp phát báo, tạp chí không thu tiền ở những vùng này. Đến nay đã có 112 xã, phường, thị trấn vùng dân tộc miền núi, gần 940 thôn, hơn 3.400 lớp tiểu học, THCS, dân tộc nội trú, nhiều đồn biên phòng, đoàn thanh niên, hội nông dân... ở các xã khó khăn được cấp phát báo, tạp chí miễn phí. Tỉnh còn chú trọng việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xã, thôn, bản của các vùng khó khăn để họ trở thành những người tiên phong, tham mưu đưa ra các chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 220 cán bộ xã, thôn ở những vùng này được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ.

Rất nhiều đường liên thôn đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh được bê tông hoá. Trong ảnh: Đường đến thôn Ngàn Vàng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu.
Rất nhiều đường liên thôn đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh được bê tông hoá. Trong ảnh: Đường đến thôn Ngàn Vàng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc vùng khó mà đời sống của người dân ở những nơi này đã khởi sắc hơn. Sản xuất nông nghiệp ở những vùng này trong những năm qua đã có những chuyển biến khá tích cực, năng suất, sản lượng lương thực hàng năm liên tục tăng, trước đây năng suất cây lúa chỉ đạt hơn 40 tạ/ha thì vụ đông xuân năm 2012 tăng lên đạt 50-52 tạ/ha. Thậm chí, ở những xã khó khăn của tỉnh còn xuất hiện nhiều hộ phát triển trang trại, gia trại cho thu nhập cao. Tình trạng đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn di cư tự do vào các tỉnh Tây Nguyên hiện không còn. Những kết quả đó góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 4,45%, trong khi hết năm 2011, tỷ lệ này còn gần 4,5%.

Cầm Khuê

,
.
.
.
.
.