.

Trẻ em 5 tuổi được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng tiền ăn trưa

Cập nhật: 10:01, 13/08/2011 (GMT+7)
Liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Có ba nhóm đối tượng được chi hỗ trợ ăn trưa. Cụ thể, trẻ em trong độ 5 tuổi (trong năm học trẻ đạt 5 tuổi theo năm khai sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt khó khăn theo văn bản quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trẻ em trong độ 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; trẻ em trong độ 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước (không thuộc các xã quy định tại nhóm đối tượng thứ nhất). Mức hỗ trợ là 120.000 đồng/tháng/cháu, được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
PV