Uông Bí sẽ tổ chức Lễ hội hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử năm 2018 thật ấn tượng

Đó là tinh thần chung tại cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử năm 2018 của TP Uông Bí, ngày 19/1.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.