Triển khai Tháng hành động về AT-VSLĐ lần thứ nhất

Ngày 27/4, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Tháng hành động về AT-VSLĐ lần thứ nhất năm 2017.

.
.
.
.
.
.
.
.
.