Chung khảo hội thi Thanh niên với Văn hoá công sở - Đạo đức công vụ năm 2018

Sáng 20/10, tại TP Hạ Long, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Vòng chung khảo hội thi Thanh niên với Văn hoá công sở - Đạo đức công vụ năm 2018...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.