Nguyện vọng của người dân xã nghèo

Nhân Tháng cao điểm hành động vì người nghèo, phóng viên Báo Quảng Ninh đã tìm hiểu nguyện vọng của người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa với mong muốn tạo cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.