Chuyện "an cư, lạc nghiệp" ở các khu tái định cư và khu giãn dân

Các khu tái định cư hay khu giãn dân được hình thành ở nhiều địa phương trong tỉnh. Các khu tái định cư này sau khi được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng đã đem lại cuộc sống mới ổn định, sung túc cho người dân.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.