Chủ động chống rét cho học sinh

Sở GD&ĐT vừa chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.