Nghề đóng thuyền ở Làng Mới

Những năm gần đây, tại lễ hội Miếu Ông – Miếu Bà (huyện Ba Chẽ) thường tổ chức môn thi đua thuyền. Để bảo tồn và phát triển môn thi này, thôn Làng Mới, xã Nam Sơn có nghề đóng thuyền.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.