Cẩm Phả: Kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong thực hiện pháp luật về PCCC

UBND TP Cẩm Phả vừa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, dịch vụ karaoke... và các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.