Công đoàn viên chức tỉnh: Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp

Chiều 27/7, tại TP Hạ Long, Công đoàn Viên chức tỉnh (CĐVC) tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp; Phong trào cán bộ công chức, viên chức, lao động (CCVC-LĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; Công tác vận động nữ cán bộ CCVC-LĐ trong phong trào thi đua " Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" giai đoạn 2010 -2015.

.
.
.
.
.
.
.
.
.