Hội VHNT thị xã Đông Triều tổ chức Đại hội lần thứ VII

Sáng 15/11, tại TX Đông Triều, Hội VHNT thị xã đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019- 2024.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.