Khoảng trống của lý luận phê bình VHNT

Ở Quảng Ninh hiện nay những người viết lý luận phê bình chẳng những thiếu về số lượng mà đội ngũ này còn yếu cả về chất lượng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.