Đại hội của tinh thần đoàn kết và đổi mới

Chủ Nhật, 20/10/2019, 06:45 [GMT+7]
.
.

Trước thềm Đại hội lần thứ XI, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Ninh, các văn nghệ sĩ đang kỳ vọng một nhiệm kỳ mới đoàn kết và đổi mới. 

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Hội đã luôn quan tâm xây dựng tổ chức, củng cố đội ngũ, thu hút hội viên và thực hiện tốt các quy chế hoạt động, Điều lệ Hội. Ông Hoàng Quốc Thái, quyền Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh khóa X, cho biết: Mặc dù có sự thay đổi liên tục về cơ cấu, số lượng, song Ban Chấp hành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên và thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố tổ chức Hội, tập hợp đội ngũ, thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ người làm công tác văn học nghệ thuật Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020”.

Ban Chấp hành Hội VHNT Quảng Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019.
Ban Chấp hành Hội VHNT Quảng Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tập trung xây dựng đội ngũ người làm công tác VHNT Quảng Ninh vững mạnh về chính trị, tâm huyết trong sáng tạo, phát triển hội viên mới, trong đó đặc biệt quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ có niềm đam mê VHNT, thực hiện việc trẻ hóa đội ngũ. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã kết nạp được 39 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 540 người, trong đó, hội viên Trung ương là 135 người. Quảng Ninh tiếp tục được đánh giá là tỉnh có số lượng hội viên và phong trào VHNT xếp vào tốp đầu trong cả nước. Đội ngũ hội viên đã  đoàn kết, nêu cao tinh thần nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực sáng tạo.

Tổ chức Hội không ngừng được củng cố với sự hoạt động hiệu quả của 9 chuyên ngành VHNT. Hằng năm, Hội đều mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn tạo cách nhìn mới, tiếp cận mới, thông tin mới, góp phần tích cực thay đổi tư duy sáng tạo của văn nghệ sĩ. Đối với lực lượng trẻ, Hội quan tâm mở các lớp đào tạo vào các dịp hè, nhằm bồi dưỡng lực lượng kế cận.

Ngoài các hoạt động thường niên, công tác tổ chức trại sáng tác, đi thực tế sáng tác, tham gia các cuộc thi đã từng bước được đổi mới. Việc tổ chức các trại sáng tác, đi thực tế là một trong những hoạt động quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, khích lệ sáng tạo. Các hội viên xây dựng đề cương sáng tác, tham gia thâm nhập thực tế theo chủ đề, theo từng chuyên ngành VHNT và đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp giữa Hội với các ngành, địa phương.

Nhìn chung, trong 5 năm qua hoạt động VHNT trong toàn tỉnh có nhiều khởi sắc, đặc biệt là sự sáng tạo, đổi mới trong tổ chức các hoạt động VHNT, tạo môi trường khích lệ sáng tạo. Các sự kiện VHNT được tổ chức quy mô và ngày càng mang tính chuyên nghiệp. Đội ngũ văn nghệ sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm, trong đó đã xuất hiện một số tác phẩm có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật; cảm hứng, phương pháp sáng tạo được rộng mở. Văn nghệ sĩ tự tin, năng động và tiềm năng sáng tạo được giải phóng. Nhiều tác giả tiếp tục khai thác các chủ đề lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước; đề cập tới cuộc sống, con người, phản ánh hiện thực đất nước trong công cuộc đổi mới hôm nay. Các chủ đề về biển đảo, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được chú trọng khai thác góp phần tạo nên bức tranh VHNT phong phú, đa dạng.

Các nghệ sĩ Nhiếp ảnh Quảng Ninh và Hải phòng đang sáng tác ảnh nghệ thuật trong hang Vũng Đục Cẩm Phả
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác ảnh nghệ thuật trong hang Vũng Đục, TP Cẩm Phả tháng 8/2019.

Thực hiện phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và trách nhiệm”, Đại hội lần thứ XI hướng tới xây dựng Hội VHNT Quảng Ninh là tổ chức Hội vững mạnh, là ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ; phát triển VHNT đa dạng, phấn đấu nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, góp phần làm phong phú, lành mạnh đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Để đạt được mục tiêu đó, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung xây dựng đội ngũ người làm công tác VHNT vững vàng về bản lĩnh chính trị và kỹ năng nghề nghiệp, chú trọng lực lượng trẻ. Hội phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 10 hội viên cấp tỉnh, trong đó có từ 4 hội viên trẻ, có độ tuổi dưới 40 tuổi; phấn đấu đề nghị kết nạp từ 4 hội viên chi hội chuyên ngành Trung ương. Đồng thời Hội sẽ nâng cao chất lượng tổ chức trại sáng tác, đi thực tế sáng tác và tập huấn nghiệp vụ, hội thảo về nâng cao chất lượng sáng tạo tác phẩm VHNT ưu tiên đề tài miền núi, dân tộc và công cuộc đổi mới. Đồng thời, mỗi năm Hội tổ chức 5 cuộc triển lãm; 3 đợt công bố tác phẩm mới, phấn đấu 100% tác phẩm VHNT có chất lượng được công bố; giới thiệu, quảng bá tác phẩm VHNT, thành tựu phát triển, vùng đất và con người Quảng Ninh trên phương tiện truyền thông. Song song với đó, Hội thực hiện các giải pháp xã hội hóa huy động nguồn lực; phát triển VHNT trong quần chúng, hướng dẫn và khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo tác phẩm VHNT, phát huy các giá trị truyền thống, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tham gia vào việc định hướng thẩm mỹ cho công chúng và tạo nguồn công tác xây dựng đội ngũ người làm công tác VHNT chất lượng hơn nữa.

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.