Phát động "Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2019"

Ngày 21/2, BTC "Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2019" chính thức phát động Giải ảnh dành cho nhiếp ảnh báo chí 2019 của tạp chí Heritage.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.