Festival nghề truyền thống Huế 2019 - Tinh hoa nghề Việt

Kế thừa và phát huy thành quả của 7 kỳ Festival nghề truyền thống Huế, UBND TP Huế tiếp tục tổ chức Festival nghề truyền thống Huế lần thứ VIII năm 2019 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt".

.
.
    .
.
.
.
.
.
.