'Phan Hải' Việt Anh lần đầu được đóng vai cảnh sát điều tra

Diễn viên Việt Anh cảm thấy thích thú khi được mời đóng vai cảnh sát sau thời gian đóng đinh với vai công tử ăn chơi, nghiện ma túy hay giang hồ cộm cán.

.
.
.
.
.
.
.
.
.