Tiếng thơ ở vùng đất Đệ tứ Chiến khu

Từ bảy thế kỷ trước, ở Đông Triều đã hình thành một câu lạc bộ thơ đầu tiên của thi ca nước Việt. Đó là thi xã Bích Động, một dòng thơ trữ tình và nhân đạo, mới mẻ so với thơ ca trước đó.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.