Nhật Tinh Anh kể chuyện đi xét nghiệm COVID-19 ở Mỹ

Nhật Tinh Anh, cựu thành viên nhóm nhạc 1088, cho biết anh đăng ký xét nghiệm COVID-19 ngay khi từ Việt Nam sang Mỹ và mới nhận kết quả.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.