Tứ Bình thơ - Nét đáng quý trong nhịp sống thi ca hôm nay

Thơ là tiếng nói màu nhiệm của đời sống tâm hồn nên thường gặp nhau ở cảm xúc. Tứ Bình thơ (NXB Hội Nhà văn ấn hành quý I năm 2017) cũng là một tập như thế.

.
.
.
.
.
.
.
.
.