TP Hạ Long tăng cường phòng dịch Covid-19 cho người cao tuổi

.
Video: 26/03/2020 09:18
.
.

Việc đảm bảo sức khỏe của mỗi người dân, trong đó có người cao tuổi có bệnh lý nền mãn tính, sẽ góp phần quan trọng nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường khả năng phòng chống dịch Covid-19.

.
.
.
.