Mông Dương: Nhà ở 24 hộ dân bị lún, nứt do mìn nổ

.
Video: 14/02/2020 16:48
.
.
Hoạt động nổ mìn khai thác than của Công ty Than Mông Dương đã khiến 24 hộ dân lâm vào cảnh "ăn không ngon ngủ không yên" vì nhà cửa lun, nứt, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến.

.
.
.
.