Móng Cái: Thực hiện nghiêm ngặt công tác cách ly đối với người nhập cảnh

.
Video: 13/02/2020 14:09
.
.
Thành phố Móng Cái đã bố trí 4 khu cách ly tập trung và 1 khu cách ly tạm thời tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái với đầy đủ trang thiết bị y tế, đội ngũ y, bác sỹ thường trực 24/24 giờ. Đến nay, tại 4 khu vực cách ly tập trung, TP Móng Cái đã thực hiện cách ly đối với 372 người nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam.

.
.
.
.