Đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho công dân tại khu cách ly

.
Video: 13/02/2020 15:33
.
.

Từ 1/2/2020, tất cả những người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phải thực hiện quy trình cách ly 14 ngày. Hiện thành phố Móng Cái đã đảm bảo tốt về điều kiện cơ sở vật chất, y tế cho những người sinh sống tại khu cách ly.

 
.
.
.
.