"Chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19 sau khi tiếp xúc với tàu Diamond Princess "

.
Video: 13/02/2020 14:54
.
.

Sau 14 ngày, những nhân viên, hướng dẫn viên, lái tàu... trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc với tàu Diamond Princess đều có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở...

.
.
.
.