Hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án BOT

.
Video: 07/11/2019 16:31
.
.

Tại Quảng Ninh hiện đang có 4 dự án BOT sử dụng trạm thu phí hoàn vốn. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chậm nhất 31/12/2019, tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc phải hoàn thành việc chuyển đổi sang hình thức thu phí tự động không dừng.

.
.
.
.