Uông Bí: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng dưa lê vân lưới

.
Video: 11/09/2019 15:40
.
.

HTX Nông nghiệp Hương Việt (Uông Bí) đã đầu tư hệ thống công nghệ cao áp dụng trong trồng dưa lê vân lưới,  bước đầu mang lại hiệu quả cao.

.
.
.
.