100% nhà vệ sinh trường học của TP Hạ Long đạt chuẩn

.
Video: 11/09/2019 13:38
.
.

Đầu năm học 2019-2020, ngoài hệ thống điều hòa lắp đặt cho 100% các trường, lớp học trên địa bàn, TP Hạ Long còn tiến hành đầu tư sửa chữa khu vực nhà vệ sinh các trường học. 

.
.
.
.