Áp dụng quy trình Vietgap trong đóng gói sản phẩm na

.
Video: 11/08/2019 12:33
.
.

Những quả na dai đầu tiên được sản xuất theo quy trình VietGap ở Đông Triều, Quảng Ninh đã được dán mã QR, bọc xốp rồi xếp vào thùng các tông theo đúng quy cách trước khi đưa ra thị trường. Hứa hẹn trong thời gian gần nhất, na dai Đông Triều sẽ tạo được thương hiệu riêng trên thị trường.

.
.
.
.