Hạ Long: Tái diễn tình trạng xe cơi nới thành thùng chở quá tải

.
Video: 10/07/2019 18:50
.
.

Sau một thời gian tạm lắng, xe cơi nới thành thùng chở đất đá quá tải tiếp tục hoành hành tại TP Hạ Long.

.
.
.
.