Sông Ba Chẽ - Dòng sông lịch sử

.
Video: 15/05/2019 08:59
.
.

Sông Ba Chẽ, con sông mang trong mình những giá trị lịch sử. Xuôi dòng sông Ba Chẽ để ngắm cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và khám phá sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc nơi đây, bạn sẽ bị "mê hoặc" đấy!

.
.
.
.