Hoàn thành mở rộng đường bao biển núi Bài Thơ trong tháng 8/2019

.
Video: 14/04/2019 14:38
.
.

Nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông, kết nối du lịch trên địa bàn, TP Hạ Long đã bố trí nguồn lực triển khai dự án mở rộng đường bao núi Bài Thơ. Dự án đang được các nhà thầu tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2019.

.
.
.
.