Hạ Long xây dựng thành phố thông minh

.
Video: 15/04/2019 10:52
.
.

Là địa phương được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn xây dựng "thành phố thông minh" giai đoạn 2017-2020, thành phố Hạ Long đang triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin trong quản lý - điều hành.

.
.
.
.