Tận dụng tro xỉ nhiệt điện làm phụ gia sản xuất xi măng

.
Video: 22/10/2019 15:26
.
.

Công ty Xi măng Hạ Long đã tận dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện làm phụ gia sản xuất xi măng.

.
.
.
.