Đặc sắc Ngày hội kiêng gió tại Bình Liêu

.
Video: 27/05/2020 16:54
.
.

Với đồng bào các dân tộc ở Bình Liêu, đặc biệt là dân tộc Dao Thanh Phán, Ngày hội kiêng gió 4/4 âm lịch hằng năm được quan niệm là ngày mà cả gia đình phải ra khỏi nhà từ sớm để thần gió vào mang đến những điều tốt lành, ấm no, sung túc và lấy đi những rủi ro, phiền muộn.

.
.
.
.