Thêm nhiều hộ dân ở Cẩm Phả và Hoành Bồ được cấp nước sạch

.
Video: 16/06/2019 16:38
.
.

Thời gian qua, có thêm nhiều hộ dân ở TP Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ không còn phải sử dụng nước giếng khoan mà đã được dùng nước sạch từ nguồn của tỉnh. Đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh, sự nỗ lực của Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.

.
.
.
.