.
.

Công diễn văn nghệ chào mừng 75 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ và truyền thống ngành Than

.
.
.
.
.