Ninh Thuận - 5 "lực hấp dẫn" tạo vị thế điểm đến mới của châu Á

Ninh Thuận là vùng đất hội tụ đủ điều kiện để khẳng định vị thế điểm đến mới trên bản đồ du lịch châu Á.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.