Bãi Tư Chính thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, các tàu của Trung Quốc đã hai lần xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.