Tháng công nhân

Chủ Nhật, 12/05/2019, 05:35 [GMT+7]
.
.

Kể từ năm 2012 đến nay, mỗi khi tháng 5 đến, người lao động cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng đều phấn khởi vì có một tháng dành cho mình - đó là Tháng Công nhân. Tháng mà tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đều dành cho người lao động sự quan tâm đặc biệt bởi những đóng góp to lớn của họ cho sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.

Hiện nay, Quảng Ninh đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh những doanh nghiệp có thương hiệu lớn đã quan tâm chu đáo đến đời sống của người lao động, vẫn còn nhiều doanh nghiệp còn khó khăn nên việc chăm lo đời sống toàn diện cho người lao động còn hạn chế.

Do đó, “Tháng Công nhân” năm 2019 được tỉnh Quảng Ninh phát động với 6 nội dung thiết thực:  Một là, tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công nhân; đẩy mạnh Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”. Hai là,  tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp với CNLĐ; tuyên dương, tôn vinh công nhân tiên tiến tiêu biểu. Ba là, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” lần thứ ba trong tháng 5/2019. Bốn là, triển khai sâu rộng “Đợt thi đua đặc biệt” do LĐLĐ tỉnh phát động từ ngày 1/4 đến 28/7/2019, chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Năm là, tổ chức “Ngày hội Văn hoá thể thao CNVC-LĐ tỉnh Quảng Ninh - Lần thứ VII, năm 2019” ở cấp cơ sở và cấp tỉnh. Sáu là, triển khai Hội thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển” từ cơ sở đến cấp tỉnh bằng hình thức sân khấu hoá.

Các địa phương, các doanh nghiệp đã có những hoạt động trọng tâm, thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019. Ngày 7/5, TP Cẩm Phả đã tổ chức Lễ tuyên dương, tôn vinh 64 công nhân tiên tiến, tiêu biểu; trao kinh phí hỗ trợ 2 Mái ấm Công đoàn và trợ cấp cho 50 CNLĐ khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí hỗ trợ 315 triệu đồng. Trước đó, sáng ngày 6/5, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019. Đặc biệt, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động công đoàn cơ sở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương, địa phương trong các thành phần kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh chủ động tổ chức "Ngày hội Văn hóa thể thao CNVC-LĐ" năm 2019. Nội dung Ngày hội Văn hoá sẽ được tổ chức phong phú, đa dạng và hấp dẫn do cơ sở chủ động lựa chọn, bao gồm hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao.

Qua đó đã tạo được sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh về tư duy, về cách thức chăm lo toàn diện đời sống vật chất - văn hoá - tinh thần cho người lao động. Cùng với việc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, các công đoàn cơ sở đã chủ động bám sát cơ sở nắm tình hình tư tưởng, đời sống việc làm, việc thực hiện chế độ, chính sách, tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt pháp luật lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, các chính sách đối với lao động nữ... Đặc biệt, những bức xúc, kiến nghị của công nhân đã được các cấp công đoàn vào cuộc và giải quyết thỏa đáng, qua đó quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LÐ được bảo vệ. 

Thanh Phong

.
.
.
.
.
.
.
.