Học tập và làm theo Bác để sống tốt hơn

Thứ Bảy, 19/05/2018, 06:37 [GMT+7]
.
.

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong bối cảnh toàn Đảng ta đang quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chính là tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân ta cùng quyết tâm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân, các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới – Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng mẫu mực, mãi mãi là niềm tự hào và sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người dân đất Việt. Tư tưởng cách mạng của Người là tài sản tinh thần vô giá, ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Bác không phải là một thánh nhân, siêu phàm, trái lại, Bác là người giản dị, gần gũi với tất cả mọi người, nên học tập và làm theo Bác để mỗi người trở nên tốt hơn, sống có ích hơn.  Học tập Bác nếu chỉ dừng ở việc học những lời dạy của Bác thôi thì chưa đủ. Chính bản thân Người, cuộc sống của Người, những việc làm bình thường hằng ngày của Người là minh chứng sinh động nhất, thuyết phục nhất về những giá trị tư tưởng cách mạng mà Bác đã dạy. Với Bác, đạo đức là cái gốc của người cách mạng; cái lớn nhất trong đạo đức là hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cả cuộc đời Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Bởi vậy, học Bác, trước hết là học tập đạo đức trong sáng, suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước, vì dân của Bác. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác vô cùng trong sáng và cao thượng, là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết.

Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là một tấm gương trong sáng, một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, hết lòng vì nước, vì dân, vì Ðảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.

Có bao nhiêu điều cần học và có thể học từ Bác, học tập phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc, học cách ứng nhân xử thế của Bác. Không học được tất cả thì hãy học từng ít một, không học được ngay một lúc thì hãy học từ từ, miễn là thực tâm học, quyết tâm học và thường xuyên làm mới việc học tập và làm theo Bác. Học Bác mà không thực hành theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, không thường xuyên rèn luyện, làm mới bản thân mình thì cũng như không học. Đó là bài học nhất quán giữa tư tưởng và hành động, nói đi đôi với làm, nói thế nào làm thế ấy, không nói một đường làm một nẻo. Những tư tưởng, đạo đức cách mạng cao đẹp phải biến thành những thói quen trong cuộc sống của mỗi người.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chúng ta học tập và làm theo Bác thực chất là để sống tốt hơn với mình, với gia đình, bạn bè, đồng chí; làm tốt hơn vai trò của người công dân, người cán bộ, công chức, viên chức, người đảng viên để làm việc hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ngọc Lan

 

.
.
.
.
.
.
.
.