Quảng Tây có 25 quận, huyện sản xuất lương thực lớn được nhận hỗ trợ

Theo thông tin từ Sở Tài chính Khu tự trị Quảng Tây, nhằm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ vùng sản xuất lương thực chủ yếu, giải quyết khó khăn cho những huyện sản xuất lương thực lớn, thúc đẩy ngành sản xuất lương thực phát triển, năm 2020 chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ cho 23 quận, huyện sản xuất lương thực lớn của Quảng Tây tổng cộng 307 triệu Nhân dân tệ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.