Quảng Tây đưa ra nhiều biện pháp thúc đẩy lao động nông thôn trở lại sản xuất

Cùng với việc tích cực làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Quảng Tây còn phải thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo nhân công lao động, giúp các doanh nghiệp đi vào ổn định sản xuất, dốc sức thúc đẩy lao động nông thôn quay trở lại làm việc.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.