Chất lượng không khí Quảng Tây 6 tháng đầu năm 2019 được cải thiện rõ rệt

6 tháng đầu năm nay, chất lượng không khí Quảng Tây cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, đạt chất lượng tốt nhất trong 5 năm gần đây.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.