Quảng Tây (Trung Quốc): Đẩy mạnh chất lượng giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 06/03/2019, 11:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 3/3, trả lời phỏng vấn của Nhật báo Quảng Tây, đồng chí Âu Ngạn Linh, Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ tịch Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân huyện tự trị dân tộc Mục Lão La Thành (Quảng Tây, Trung Quốc) cho biết: “Kể từ khi bắt đầu khởi động chiến dịch giảm nghèo, huyện tự trị dân tộc Mục Lão La Thành đã đẩy mạnh khuyến khích, hỗ trợ các ngành sản xuất, cơ bản đã triển khai phát triển kinh tế tới các hộ nghèo trên địa bàn”.

Đồng chí cho rằng, muốn phát triển kinh tế vùng đặc biệt khó khăn một cách bền vững, có thể chịu được những rủi ro của thị trường, hoàn thành mục tiêu nhanh chóng thoát nghèo, làm giàu bền vững cần phải có những chính sách, biện pháp thiết thực, thu hút sự tham gia của nhiều bên, tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh thoát nghèo.

đồng chí Âu Ngạn Linh, Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ tịch Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân huyện tự trị dân tộc Mục Lão La Thành (Quảng Tây, Trung Quốc)
Đồng chí Âu Ngạn Linh, Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ tịch Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân huyện tự trị dân tộc Mục Lão La Thành (Quảng Tây, Trung Quốc) trả lời phỏng vấn của Nhật báo Quảng Tây bên lề Hội nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. 

Đồng chí kiến nghị chính phủ cần ban hành các chính sách khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp hàng đầu, chuỗi siêu thị, doanh nghiệp gia công lớn, các công ty thương mại đến tận những vùng khó thu mua nguyên liệu, nông sản, gia công, chế biến, qua đó thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất tiêu chuẩn tại những vùng khó. Đồng thời, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo  “cơ chế đặt hàng”, để những hộ sản xuất nhỏ lẻ được thu mua và gia công quy mô lớn, qua đó tăng cường “sức đề kháng” trước những bất ổn và biến động của thị trường, góp phần đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

“Cần phải có cơ chế đánh giá rủi ro phát triển kinh tế tại những vùng đặc biệt khó khăn một cách khoa học, đồng thời cũng phải đánh giá được hiệu quả quy mô phát triển kinh tế”, đồng chí cho biết, “Do phát triển kinh tế các vùng khó khăn chịu ảnh hưởng của không ít những nhân tố khách quan, không phải tất cả các chương trình thoát nghèo đều mang lại kết quả nhanh chóng và rõ rệt. Vì vậy, tôi kiến nghị cần kiểm tra, đánh giá kỹ khi tính toán nguồn vốn hỗ trợ thoát nghèo và phát triển sản xuất gì để thoát nghèo”.

Các vùng đặc biệt khó khăn không chỉ vì cơ sở hạ tầng yếu kém, nguồn lực tài chính mỏng, do thiên tai, bệnh tật mà còn do thiếu hụt nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ cốt cán, không có sự dẫn dắt, hỗ trợ của đội ngũ cán bộ, nhân tài. Đồng chí Âu Ngạn Linh phân tích, khu vực khó khăn thiếu hụt 3 loại nhân tài. Một là nhân tài khảo sát đánh giá tổng thể thị trường trước khi triển khai các chương trình, dự án, nhằm nghiên cứu, đánh giá một cách chính xác có thể phát triển những dự án nào, phát triển ngành kinh tế nào phù hợp  và viễn cảnh thị trường như thế nào. Hai là, trong quá trình phát triển kinh tế địa phương, cần phải có sự hướng dẫn tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Ba là đội ngũ bán hàng, những người có thể tìm được đầu ra cho sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ sau khi có sản phẩm. Đồng chí hy vọng, tới đây nhà nước sẽ đầu tư mạnh hơn nữa hỗ trợ nhân tài và kỹ thuật cho những vùng khó, ban hành những chính sách sát hợp với thực tiễn hơn nữa, từ đó có thể thu hút được nhân tài, lưu giữ được nhân tài, bồi dưỡng được nhân tài, đảm bảo hỗ trợ giảm nghèo một cách ổn định, vững bền.

Theo Vương Xuân Nam – Cung Văn Dĩnh/ Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

.
.
.
.
.
.
.
.