Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Quảng Tây "phong cảnh hữu tình, sinh thái"

Thứ Sáu, 15/03/2019, 11:41 [GMT+7]
.
.

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây kiên trì quan điểm phát triển xanh, thiết thực đẩy mạnh xây dựng văn minh sinh thái, tập trung xây dựng xã hội tiết kiệm tài nguyên, môi trường thân thiện, vùng đất Quảng Tây xanh, sạch, đẹp, sinh thái. Đồng chí Trần Vũ, Chủ tịch chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, năm 2019 Quảng Tây kiên trì thúc đẩy đồng bộ “sinh thái hóa phát triển sản xuất, sản xuất hóa xây dựng sinh thái”, kiên định mục tiêu theo con đường phát triển xanh.

“Năm 2018, tỉ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt tại các đô thị Quảng Tây đạt 91.6%, tăng hơn 3,1% so với cùng kỳ; tỉ lệ chất lượng mặt nước tại 52 trạm quan trắc đạt chất lượng tốt trên 96%, ưu thế môi trường sinh thái của Quảng Tây không ngừng được củng cố, giữ vững trong tốp đầu cả nước (Trung Quốc)”, đồng chí Trần Vũ cho biết.

Năm qua, Quảng Tây nghiêm túc quán triệt tư tưởng văn minh sinh thái của trung ương, bám sát ý kiến phản hồi của Ban giám sát môi trường trung ương, đẩy mạnh thực hiện phát triển xanh. Trong đó, tập trung cải tạo môi trường nước, tăng cường bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái tổng hợp sông Ly Giang, chất lượng môi trường nước được cải thiện rõ rệt; Triển khai chiến dịch “100 ngày hành động” cải tạo môi trường không khí, chất lượng không khí trên địa bàn khu không ngừng được cải thiện; Tăng cường cải tạo môi trường thổ nhưỡng, nghiêm cấm sự xâm nhập của rác thải bên ngoài, quản lý tốt những rủi ro về môi trường thổ nhưỡng. Ngoài ra, Quảng Tây cũng triển khai một loạt các công trình cải tạo và bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy kế hoạch hành động 3 năm cải tạo môi trường sống vùng nông thôn, củng cố hơn nữa ưu thế sinh thái của Quảng Tây.

Một góc nhìn cảnh sắc Quảng Tây từ trên cao.
Một góc nhìn cảnh sắc Quảng Tây từ trên cao.

Đồng chí Trần Vũ cho biết, “Năm qua Quảng Tây tập trung đẩy mạnh bảo vệ môi trường, cải thiện sinh thái, và đạt được hiệu quả rõ rệt. Năm nay, chúng tôi kiên định con đường phát triển xanh, nâng cao trình độ phát triển xanh, tích cực đưa ưu thế sinh thái chuyển hóa thành ưu thế kinh tế”. Theo đó, nhằm đẩy mạnh phát triển xanh, Quảng Tây tích cực triển khai một số những phần việc sau:

Đẩy mạnh phòng chống ô nhiễm môi trường, có tập trung trọng điểm vào những thời điểm, nguồn ô nhiễm trọng điểm, như phòng chống ô nhiễm bụi, ô nhiễm từ dầu diezen ô tô, di dời một loạt các cơ sở công nghiệp nặng, xi măng gây ô nhiễm, nâng cao năng lực cải thiện ô nhiễm môi trường không khí, xây dựng mạng lưới quản lý chất lượng môi trường, đảm bảo tỉ lệ số ngày chất lượng môi trường đạt tiêu chuẩn, quy định của nhà nước. Về phòng chống ô nhiễm môi trường nước, Quảng Tây xây dựng mới 110 điểm xử lý nước thải tại các thị trấn trên địa bàn, đẩy mạnh năng lực thu gom xử lý nước thải công nghiệp, tăng cường cải tạo môi trường nước trên các sông ngòi lớn; triển khai các chương trình nước sạch cấp huyện. Về cải tạo, phòng chống ô nhiễm thổ nhưỡng, đẩy mạnh tiến độ xử lý, quản lý giám sát các doanh nghiệp kim loại nặng trọng điểm, thực hiện 13 dự án cải tạo, phòng chống ô nhiễm, trong đó tập trung vào các dự án cải tạo môi trường thổ nhưỡng tổng hợp ở thành phố Hà Trí và Liễu Châu.

Triển khai bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, trong đó tập trung bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên các địa phương Bách Sắc, Sùng Tả, Nam Ninh, thực hiện công trình nâng cấp cải tạo và bảo vệ môi trường sinh thái sông Ly Giang, giữ vững thương hiệu “Thắng cảnh Quế Lâm đệ nhất thiên hạ”. Tăng cường cải tạo tổng hợp xói mòn đất, triển khai cơ chế bảo vệ đất canh tác, hoàn thành nhiệm vụ điều tra phổ thông quốc gia nguồn ô nhiễm lần 2 và điều tra đất đai lần 3. Đồng thời, tăng cường giám sát quản lý bảo vệ môi trường sinh thái biển, như bảo vệ rạn san hô đảo Vi Châu, xây dựng mạng lưới giám sát môi trường sinh thái.

Tích cực phát triển kinh tế sinh thái, phát huy lợi thế “sơn thủy hữu tình” chuyển hóa thành “rừng vàng biển bạc”. Phát triển công nghiệp sinh thái, xây dựng mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn, triển khai một loạt các dự án về tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng mới và các tài nguyên tái sinh, hỗ trợ phát triển ngành trang trí, phụ trợ trong kiến trúc xây dựng. Phát triển nông nghiệp sinh thái, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao, đẩy mạnh các mô hình kinh tế VAC, “đồng lúa + nuôi trồng sinh thái”, thúc đẩy tận dụng sản phẩm thừa trong nuôi trồng cùng các mô hình nuôi trồng sinh thái. Tích cực thực hiện phân loại rác thải và thu hồi, tái sử dụng rác thải. Tích cực đề xướng, triển khai tiêu dùng xanh, các chương trình hành đồng xanh, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các cơ quan xanh, tiết kiệm năng lượng.

Tăng cường đẩy mạnh giám sát, bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó nghiêm túc đẩy mạnh cải tạo môi trường theo ý kiến chỉ đạo của Ban giám sát môi trường trung ương. Tiếp tục triển khai các chương trình giám sát bảo vệ môi trường sinh thái cấp tỉnh/khu. Cơ bản hoàn thành cải cách chế độ quản lý các tổ chức đơn vị môi trường sinh thái trên địa bàn khu.

Đồng chí Trần Vũ, Chủ tịch chính quyền Khu tự trị Quảng Tây nhấn mạnh: “Môi trường sinh thái dễ hủy hoại nhưng khó bảo vệ, cần phải nỗ lực, tích hơn nữa, để thương hiệu sơn thủy hữu tình, sinh thái ngày một lan tỏa”.

Theo Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

.
.
.
.
.
.
.
.