Người biểu tình Hong Kong tuần hành dưới mưa

Hàng trăm nghìn người hôm nay tham gia một cuộc tuần hành qua các con phố chính của đặc khu Hong Kong khi phong trào biểu tình bước vào tuần thứ 11.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.