Quảng Tây (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản

Vừa qua, chính quyền khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) ban hành "Ý kiến chỉ đạo về đẩy nhanh xây dựng phát triển ngành nông nghiệp Quảng Tây đặc sắc, hiện đại, chất lượng cao".

.
.
    .
.
.
.
.
.
.