Các trường học ở Iran phải đóng cửa do ô nhiễm khói bụi

Sau cuộc họp Ủy ban khẩn cấp về ô nhiễm không khí, chính quyền nhiều nơi tại Iran đã quyết định đóng cửa các trường học trong ngày 15/12.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.