Phát hiện bom ở nhà ga trung tâm Berlin, Đức sơ tán 10.000 người

Ngày 18/4, quả bom trong tình trạng chưa nổ từ Thế chiến thứ 2 được phát hiện tại khu vực gần Ga trung tâm Berlin, Đức.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.