.

Phòng Tư pháp cấp huyện được chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ

Cập nhật lúc 23:45, Chủ Nhật, 04/03/2012 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ.

Theo nghị định mới, Phòng Tư pháp cấp huyện được chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ và chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản song ngữ. Ngoài ra Nghị định 04 của Chính phủ còn bổ sung quy định: Phòng Tư pháp cấp huyện có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Các quy định mới trên có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3-2012.

Yên Thanh

,
.
.
.
.
.