Hội thảo "Giáo dục sớm-Vì một thế giới ngày mai"

Ngày 9/8, tại TP Hạ Long, Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật và Công đoàn Phòng Giáo dục TP Hạ Long phối hợp tổ chức hội thảo "Giáo dục sớm-Vì một thế giới ngày mai".

.
.
.
.
.
.
.
.
.