Bộ Y tế lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46

Sáng 20/7, tại TP Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46/NQ-TW ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân trong tình hình mới.

.
.
.
.
.
.
.
.
.