Tuyên truyền các quy định về tần số vô tuyến điện

Ngày 28/6, tại TP Hạ Long, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định về tần số vô tuyến điện và đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.