.

Thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND: Điển hình Quảng Yên

Cập nhật lúc 04:59, Thứ Năm, 14/06/2012 (GMT+7)

Tại hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND và UBND năm 2004 do UBND tỉnh tổ chức mới đây, UBND TX Quảng Yên được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình.

Qua 7 năm (2004-2011) triển khai thực hiện Luật, công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND TX Quảng Yên đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, các văn bản QPPL được ban hành cơ bản đảm bảo các quy định về thẩm quyền, thể thức, kỹ thuật trình bày, trình tự thủ tục xây dựng. Từ năm 2005 đến hết năm 2011, HĐND và UBND thị xã đã ban hành gần 200 văn bản QPPL lĩnh vực thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên địa bàn.

Phòng Tư pháp thị xã với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã, đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, vai trò, ý nghĩa của Luật tới đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Trong 7 năm qua, các cấp đã tổ chức gần 40 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật, tập huấn nghiệp vụ xây dựng và ban hành văn bản QPPL cho gần 600 lượt cán bộ làm công tác này. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng văn bản nói chung, văn bản QPPL nói riêng được nâng cao, đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn. Thị xã còn phát hàng trăm bộ tài liệu phục vụ cho công tác xây dựng và ban hành văn bản; tổ chức nhiều hội nghị triển khai thực hiện các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, các quyết định, hướng dẫn của UBND tỉnh nhằm cụ thể hoá việc đưa các nội dung của Luật vào cuộc sống.

Đồng chí Trần Xuân Cương, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thời gian qua.
Đồng chí Trần Xuân Cương, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thời gian qua.

Hàng năm, trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chuyên môn, HĐND và UBND TX Quảng Yên đã xây dựng nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị sát với thực tiễn trong việc quản lý, điều hành tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Bên cạnh công tác tuyên truyền, xây dựng văn bản, thị xã quan tâm thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản nói chung, văn bản QPPL nói riêng. Đây là một trong nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính chính xác đối với các văn bản QPPL khi ban hành. Cụ thể, UBND thị xã thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản QPPL của thị xã và của HĐND, UBND các xã, phường theo định kỳ và theo kế hoạch hàng năm. Từ năm 2005-2011, thị xã đã tự kiểm tra, rà soát 325 văn bản QPPL do HĐND và UBND thị xã ban hành; kiểm tra 453 văn bản QPPL do HĐND và UBND các xã, phường ban hành. Qua kiểm tra, cấp thị xã tự sửa đổi, bổ sung 8 văn bản, bãi bỏ 41 văn bản do đã hết hiệu lực thi hành; cấp xã, phường tự sửa đổi, bổ sung 20 văn bản, bãi bỏ 25 văn bản do hết hiệu lực thi hành; tổ chức rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục, sửa chữa văn bản theo thẩm quyền. Nhờ đó, các văn bản QPPL đã ban hành trong những năm qua đảm bảo đúng về hình thức, nội dung và thẩm quyền, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, TX Quảng Yên tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, làm công tác xây dựng văn bản.

Yên Thanh

,
.
.
.
.
.