.

Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn: Vận dụng linh hoạt, phù hợp

Cập nhật lúc 04:59, Thứ Tư, 21/12/2011 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” và Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020”, với chức năng nhiệm vụ của mình, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí số 19 “Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn” với những nội dung, giải pháp cụ thể.

Lực lượng trật tự viên, công an huyện Bình Liêu phối hợp tuần tra bảo vệ các công trình trọng điểm trên địa bàn.
Lực lượng trật tự viên, công an huyện Bình Liêu phối hợp tuần tra bảo vệ các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương, phòng nghiệp vụ chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm (PCTP) đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP giai đoạn 2011-2015; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn, nhất là các địa bàn biên giới biển, đảo. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội ở các vùng nông thôn, để kịp thời phát hiện và tập trung giải quyết các vấn đề gây bức xúc. Lực lượng công an phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định liên quan đến công tác đảm bảo an ninh nông thôn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cán bộ, nhân dân. Đồng thời chủ động phát hiện, có biện pháp xử lý các cán bộ vi phạm và những đối tượng lợi dụng gây phức tạp về ANTT.

Công an tỉnh đã chọn 3 đơn vị: TX Quảng Yên (có truyền thống văn hoá làng, xã); xã Nguyễn Huệ, Đông Triều (xã giáp ranh với nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh); xã Hoành Mô, Bình Liêu (miền núi biên giới) để triển khai làm điểm “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn”.

Công an tỉnh tham mưu cho tỉnh ban hành nội quy, quy ước làng xóm về ANTT, phòng chống các TNXH, bài trừ hủ tục, phù hợp với phong tục, tập quán và quy định của pháp luật. Đơn vị chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, chính sách, tạo điều kiện cho lực lượng công an xã, thôn, bản hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở. Công an nắm chắc diễn biến, tình hình của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Trong đó, tập trung đấu tranh với loại tội phạm về kinh tế và chức vụ, lợi dụng việc triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, các dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, các chương trình cứu trợ, cứu nạn; tội phạm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, khai thác tài nguyên; tội phạm và tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc trong thanh, thiếu niên nông thôn. Công an cấp xã thực hiện nghiêm các quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở và tích luỹ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện tập trung, góp phần tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, lực lượng công an nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm, nhất là các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, có tác động ảnh hưởng đến triển khai các tiêu chí xây dựng NTM; phối hợp, lựa chọn các vụ án điểm để đưa ra truy tố, xét xử công khai, lưu động tại các địa bàn nông thôn; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là các vụ việc gây ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn, làm cản trở đến chính sách đầu tư, phát triển kinh tế ở địa phương và cuộc sống của nhân dân.

Công an cũng nghiên cứu, tham mưu đề xuất kiện toàn hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác PCTP, nhất là đổi mới nội dung hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác, nhân rộng các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải” để lôi cuốn đông đảo người dân tham gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng NTM ở từng vùng, miền, địa bàn, khu vực. Công an tỉnh phân công rõ trách nhiệm của từng phòng nghiệp vụ, công an các địa phương, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCTP, bảo vệ an ninh nông thôn, góp phần sớm hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn.

Để thực hiện tốt tiêu chí này, Công an tỉnh đã chọn 3 đơn vị: TX Quảng Yên (có truyền thống văn hoá làng, xã); xã Nguyễn Huệ, Đông Triều (xã giáp ranh với nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh); xã Hoành Mô, Bình Liêu (miền núi biên giới) để triển khai làm điểm “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn”. Đồng thời tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 800 trưởng, phó công an xã và công an viên, trong đó có nội dung về xây dựng. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình để triển khai trong toàn tỉnh.

Đại tá Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện tiêu chí này, đơn vị không áp dụng một cách máy móc, cứng nhắc, mà căn cứ vào thực tế lực lượng, đặc thù địa phương để triển khai các biện pháp phù hợp. Tỉnh cũng cần quan tâm hơn đến vấn đề quy hoạch, đầu tư trụ sở công an xã, chế độ chính sách cho lực lượng này phù hợp với thực tiễn; tạo điều kiện cho Công an tỉnh xây dựng cụm công an xã, nhằm tập trung đầu mối thu thập thông tin, quản lý nhà nước về TTXH và phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề về ANTT nông thôn từ cơ sở.

Tâm Như

Để thực hiện tốt tiêu chí số 19

Đại tá Đỗ Văn Lực, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện chương trình xây dựng NTM Công an Quảng Ninh: “Xây dựng kế hoạch phù hợp, chỉ đạo sâu sát”

Hàng năm, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các địa phương, nhất là các xã trọng điểm, triển khai thực hiện 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 19 “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” sao cho phù hợp với đặc thù, tình hình ở từng địa phương, địa bàn, để đạt hiệu quả cao nhất. Hàng năm Công an tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, sơ, tổng kết những kết quả thực hiện được, biểu dương, khen thưởng những địa phương, đơn vị thực hiện tốt; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt. Trong năm 2012, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, quy hoạch, đầu tư và chuẩn bị đủ mọi điều kiện nhằm tiến hành khởi công xây dựng 28 trụ sở công an xã trọng điểm, tạo thuận lợi cho công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Văn Cẩn, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn: “Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở đủ mạnh”

Huyện đã và đang tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình xây dựng NTM, trong đó có tiêu chí “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn”. Hiện các xã, thị trấn triển khai thực hiện khá tốt tiêu chí này. Bên cạnh đó, địa phương cũng quan tâm chỉ đạo nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ANTT,  nhất là xây dựng, củng cố lực lượng an ninh cơ sở đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt việc đầu tư, cơ sở vật chất, kinh phí cho lực lượng công an xã trên địa bàn hoạt động.

Đồng chí Đặng Sinh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu: “Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh - quốc phòng”

Bình Liêu phấn đấu đến năm 2015 có 85% số xã, đến năm 2020 có 95% số xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí này. Để thực hiện được điều này, cần phát huy tốt vai trò của lực lượng công an trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp trên địa bàn “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn”, nhất là ở 6 xã biên giới Hoành Mô, Đồng Văn, Đồng Tâm, Tình Húc, Lục Hồn, Vô Ngại. Quan tâm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng công an trong đấu tranh PCTP, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chủ công trong đảm bảo giữ gìn an ninh biên giới, ANTT ở địa phương. Quy hoạch, đầu tư, di dãn dân ra các xã biên giới, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Đồng chí Triệu Đức Hương, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ: “Nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT”

Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân địa phương tham gia thực hiện công tác đảm bảo ANTT, giữ vững ANCT-TTATXH ngay tại địa bàn cơ sở. Củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, trật tự viên. Đặc biệt, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tự quản về ANTT ở địa bàn, cơ sở, nhất là các mô hình “Xây dựng dòng họ, xóm làng bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Cộng quản của các xã, vùng giáp ranh”... Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch giữa MTTQ với các ngành, đoàn thể và công an trong phối hợp, vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên: “Triển khai đồng bộ các giải pháp”

Đối chiếu với Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, Quảng Yên mới có 2 xã (Hà An và Phong Cốc) đạt trên 69%; 7 xã (Minh Thành, Đông Mai, Cộng Hoà, Hoàng Tân, Yên Giang, Nam Hoà, Phong Hải)  đạt từ 50-65%; còn 9 xã (Sông Khoai, Tiền An, Tân An, Hiệp Hoà, Yên Hải, Cẩm La, Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong) đạt dưới 50%. Để thực hiện được tiêu chí “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn”, hiện thị xã đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó coi trọng xây dựng các kế hoạch, phương án nhằm chủ động xử lý tốt mọi tình huống về ANTT trên địa bàn; xây dựng đội ngũ công an xã đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; củng cố tạo điều kiện cho các tổ tự quản, tổ hoà giải, đội thanh niên xung kích... duy trì tốt hoạt động đảm bảo ANTT tại cơ sở

Thanh Hương (Thực hiện)

 

,
.
.
.
.
.