Bắt anh em ông Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Công ty Địa ốc Alibaba

Cơ quan cảnh sát đã bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty Địa ốc Alibaba và em trai là Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc Công ty này.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.