Mang súng lượn phố Hải Phòng, sa lưới cảnh sát cơ động

Huỳnh Ngọc Long (SN1991) bị Cảnh sát cơ động phát hiện mang theo súng khi đi trên xe kẹp 3 mà không đội mũ bảo hiểm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.