Nghi phun thuốc BVTV, 2 đối tượng vác dao chặt hạ 1.200 gốc chanh leo

Cho rằng công ty phun thuốc BVTV gây ảnh hưởng đến người dân nên Xanh và Nghệ vác dao vào chặt phá hơn 1.200 gốc chanh leo.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.