.

Tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật lúc 05:29, Thứ Hai, 23/07/2012 (GMT+7)

Thời gian qua, cùng với những chính sách của Trung ương, các ban, ngành của tỉnh đã chủ động rà soát, xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách mới phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn; góp phần tích cực trong hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân xã Dân Chủ (Hoành Bồ) có điều kiện mở rộng mô hình chăn nuôi lợn rừng. Ảnh: Quang Minh
Thực hiện chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân xã Dân Chủ (Hoành Bồ) có điều kiện mở rộng mô hình chăn nuôi lợn rừng. Ảnh: Quang Minh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay HĐND, UBND tỉnh đã ban hành và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp như: Hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, giống thuỷ sản đối với vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn; hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; cơ chế đầu tư kiên cố hoá kênh mương; khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; khuyến khích đầu tư xây dựng mới cơ sở giết mổ; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn... Cùng với đó là nhiều chương trình hỗ trợ đầu tư cho phát triển sản xuất, như: Dự án xây dựng nuôi cá rô phi tại các vùng chuyển đổi cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản tại Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, giai đoạn 2011-2012; Dự án cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2011-2013 tại huyện Đông Triều; Dự án phát triển cây lâm nghiệp (keo, mây nếp) giai đoạn 2011-2013 tại Tiên Yên, Hải Hà, Vân Đồn; Dự án phát triển lúa gieo thẳng 2012-2013 tại huyện Đông Triều… Năm 2012, tỉnh quy định phải dành 15% tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ phát triển sản xuất. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT và Ban Xây dựng Nông thôn mới cũng đã có văn bản hướng dẫn về “Một số nội dung và mức chi kinh phí phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2015” với nhiều nội dung, lĩnh vực được hỗ trợ như: Đào tạo, bồi dưỡng xã viên làm công việc chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các HTX; xây dựng các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ, chế biến nông sản; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản…

Nhìn chung, chính sách của Trung ương và tỉnh ban hành là khá đầy đủ, bao quát hầu hết các lĩnh vực trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đã giúp các tổ chức và người dân có điều kiện thuận lợi trong phát triển sản xuất. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, hiện khu vực kinh tế nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. 6 tháng đầu năm nay, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thuỷ sản chỉ đạt 401,1 tỷ đồng; hàm lượng khoa học công nghệ trong các sản phẩm nông nghiệp vẫn thấp, hầu hết nông sản phục vụ xuất khẩu mới qua sơ chế. Thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa tiếp cận được một số chính sách, vì cơ chế vay vốn và lãi suất cao. Thực hiện mục tiêu đến năm 2015 Quảng Ninh là tỉnh cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới, nhằm thúc đẩy xây dựng các thương hiệu nông sản của tỉnh, khuyến khích mọi thành phần kinh tế, ở mọi địa bàn sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XII đã thông qua Nghị quyết về “Chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2015”. Nghị quyết quy định ưu tiên hỗ trợ lãi suất cho đầu tư vào 5 lĩnh vực trọng điểm. Đó là: Đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc chương trình phát triển thương hiệu nông sản của tỉnh Quảng Ninh; đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản; đầu tư tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng; chi phí đầu tư các dịch vụ hậu cần nghề cá. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, chủ trang trại, HTX, tổ hợp tác và cá nhân vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn. Mức lãi suất được hỗ trợ bằng 50% lãi suất thực tế của Ngân hàng NN&PTNT công bố tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng. Các ngân hàng thương mại khi tham gia chương trình này phải cam kết chịu trách nhiệm với UBND tỉnh về đảm bảo bố trí nguồn vay và tạo điều kiện thủ tục thuận lợi cho người vay vốn thực hiện chương trình. Chính sách này sẽ hỗ trợ tích cực cho người dân phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất với UBND tỉnh việc xây dựng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ và phù hợp. Định hướng xây dựng chính sách trong thời gian tới sẽ ưu tiên hỗ trợ vùng sản xuất hàng hoá tập trung theo quy hoạch; mở rộng các mô hình nuôi trồng cây, con giống mới chất lượng cao; coi trọng xây dựng các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ cụ thể cho những nơi cần thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá linh hoạt theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Nguyễn Huế

,
.
.
.
.
.